İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MAYIS 2010

AB EĞİTİM, GENÇLİK VE KÜLTÜR KONSEYİ TOPLANDI

Eğitim, Gençlik ve Kültür Konseyi 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde Brüksel’de toplandı.  Konsey’de, Riga (Letonya) ve Umea (İsveç) şehirlerinin 2014 yılı Avrupa Kültür Başkentleri seçildiği ilan edildi. Buna ilaveten, ilk defa Konsey’de spor politikasına değinildi. Ancak AB Bakanları, spor alanında 2012 ve 2013 yılları için sınırlı öncelikler belirlenmesi taraftarı. Sporda ilk aşamada öncelik tanılan konular ise şunlar: sporun sosyal ve eğitimsel boyutları, başta gönüllü etkinlikler olmak üzere spor yapıları, sporda ırk, ayrımcılık ve şiddete yer verilmemesi ve adil olunması.

Eğitim alanında ise, 2020 yılına kadar okulu bitirmeden okuldan ayrılma oranının AB genelinde yüzde 10’a düşürülmesi ve hem üniversite hem de mesleki eğitim kapsamında yüksek öğretim oranının yüzde 40’a çıkarılması hedefleniyor. Konsey’de Bakanlar, Avrupa Komisyonu’nun, 2011 yılı sonuna kadar özel yetenek pasaportunu (personal skill passeport) ve ESCO’yu (European Skills, Competences and Occupations) kapsayan ortak dil kullanımını geliştirmesini istediler. Söz konusu özel yetenek pasaportu mevcut Europass’e dayanıyor ancak bu yeni sistemde bilgi, eğitim ve yeteneklere daha çok vurgu yapılması ve kayıtların daha fazla etkinleştirilmesi hedefleniliyor.  Bunun nihai amacı ise,  istihdam piyasasının, ihtiyaç duyduğu yeteneklerle daha kolay eşleştirilmesi. Eğitim Bakanları ayrıca eğitim ve öğretimin sosyal boyutu, yüksek öğrenimin uluslararasılaştırılması, “yeni istihdam için yeni beceriler” girişimi ve hayat boyu öğrenim için gerekli becerilere ilişkin önemli kararlar aldı.

Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Androulla Vassiliou, Avrupa Komisyonu’nun gençlere yönelik takip edeceği beş hedefi şöyle sıraladı: 1. Yüksek öğrenime devam eden öğrencilerin oranının artırılması, 2. Gençler arasında sınır ötesi hareketliliğin teşvik edilmesi, 3. Hayat boyu öğrenim için sağlam bir altyapının oluşturulması, 4. Gençlerin istihdam durumunun iyileştirilmesi ve genç nüfusta işsizlikle mücadele edilmesi, 5. Gençler için öğrenim imkânlarının artırılması. Buna ilaveten, Konsey bir prensip karar kabul etti. Bu prensip karar kapsamında, gençlerin istihdam piyasasına erişiminin ve özellikle eğitimden istihdam piyasasına geçişin kolaylaştırılması;  özel hayat, aile hayatı ve iş hayatı arasındaki dengenin sağlanması; gençlerin yoksulluk ve sosyal dışlanmadan korunması hedefleniyor.