İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-16 MAYIS 2010

AB GIDA ETİKETLEMESİNDE YENİLİKLERE HAZIRLANIYOR

Avrupa Birliği (AB), tüketicilerin sağlıklı seçim yapabilmesi ve obeziteyle mücadele için yeni gıda etiketleme kuralları üzerine bir değerlendirme hazırlıyor. Bu sebeple AB Konseyi, 7–8 Haziran 2010 tarihlerinde bu değerlendirme hakkındaki yeni yaklaşımları tartışmak için bir toplantı gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili AB içindeki gelişmelere baktığımızda, günümüzde gıda etiketlemesi ve reklâmının obeziteyle mücadelede önem taşıyan konular haline geldiğini görüyoruz. 2000 yılında öne sürülen gıda güvenliği konulu beyaz kitapta Avrupa Komisyonu, etiketleme kurallarında reform niteliğinde girişimlerde bulunmuştu. 2008 yılında ise Komisyon, var olan gıda etiketleme kurallarının gözden geçirilmesi konulu bir teklifi karara bağlamıştı. Bu bağlamda AB uzmanları, etiketlerin daha anlaşılır ve tüketicilere uygun olması ve paketin üstünde bilgi sunmak için belirli şartların oluşturulması hakkında önerilerde bulundu. Bununla amaçlananın, tüketicinin yeterli bilgi çerçevesinde sağlıklı karar vermesinin sağlanması olduğu belirtildi.

2008’de çıkarılan “Tüketicilere Gıda Bilgisi Hükümleri Hakkında Düzenleme Teklifi” bugüne kadarki gıda etiketlemesi ve besinsel bilgi değerleri ile ilgili AB kurallarını bir araya getiriyordu. Komisyonun yeni teklifi, bir dizi besin için çeşitli değerlerin belirtildiği zorunlu paket önü etiketlemelerinin yapılmasını, en az 3 mm yazı karakterinin kullanıldığı ve yazılar ile arka plan arasında farklılıkların olmadığı etiketlerin kullanılmasını içeriyor. Ancak, bu düzenlemeler et ve sebze gibi gıda ürünlerini kapsamadığı gibi 5 yıl süreyle alkollü içeceklerdeki etiket düzenlemelerini de kapsamıyor. Ayrıca teklif, ürün içeriğinin üretildiği ülkelerin etiketlerde belirtilmesini ve seçenek olarak ürünlerin besin değerlerinin trafik ışığı renkleri gibi görsel öğelerle de gösterilmesini öngörüyor.

Tüketici kuruluşları etiketlemeye dair yeni girişimleri memnuniyetle karşılarken gıda sektörü aktörleri bu tarz yükümlülüklerin her ürün türü için değişen, külfetli bir etiketleme işlemine sebep olacağını belirtiyor.