İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

AB MALİYE BAKANLARI 21 MAYIS’TA TOPLANDI

21 Mayıs’ta toplanan AB Maliye Bakanları, AB’de kamu açıklarının nasıl aşağı çekilebileceğini ve Dolar’a karşı değer kaybederek son dört yılın en düşük seviyesine gerileyen Avro’nun bu durumdan nasıl kurtarılacağını konuştular.

Görüşmeler, Avrupa Komisyonu’nun 12 Mayıs’ta sunduğu tebliğin de konusu olan, üye ülkeler arasında daha sıkı bir ekonomik koordinasyonun sağlanması ve bunun için öngörülen üç ayaklı strateji üzerinde yoğunlaştı. Söz konusu stratejiler, bütçe kontrolünün sıkılaştırılması, üye ülkelerin temel ekonomi politikalarının derinlemesine izlenmesi, üye ülkelerin mali krize girmelerinin önlenmesi için sürekli bir kriz fonu oluşturulmasını içeriyor.  

Görüşülen diğer konular arasında Almanya’nın önerisi olan, üye ülkelerin bütçe ve ekonomi politikalarının gözetiminde cezai yaptırım uygulanmasını gerektiren eşik değerin aşağı çekilerek daha sıkı bir maliye politikası izlenmesi için gerekli nitelikli çoğunluğun sağlanmasına yönelik kuralların değiştirilmesi yer aldı. Yılsonuna kadar devam edecek görüşmeler kapsamında Haziran’da Avrupa Konseyi zirvesine bir ilerleme raporu sunulacak, nihai raporun ise Ekim ayındaki zirveye sunulması öngörülüyor.

21 Mayıs’taki AB Maliye Bakanları toplantısını takiben 22 Mayıs’ta Almanya Başbakanı Horst Koehler, Alman Parlamentosu’nun da onayıyla AB mali yardım paketine Almanya’nın 148 milyar Avro katkıda bulunmasına ilişkin kanun teklifine onay verdi.

Hatırlanacağı üzere 9 Mayıs’ta AB Maliye Bakanları 750 milyar Avro’luk bir kurtarma mekanizması üzerinde anlaşmaya varmışlardı. Mekanizma ile aynı zamanda AB ülkelerinin, gelecekte benzer kamu açığı ve borç krizine girmelerini engellemek için birtakım reform önlemleriyle desteklenmesi öngörülüyor.

Almanya 19 Mayıs’ta önemli bir olaya daha imza atarak, kamu hisseleri üzerinde spekülasyon yapılmasını önlemek amacıyla ülkede 10 bankanın hisselerinin açığa satışını 2011’e kadar yasakladı. AB’de finansal kurumların spekülatif saldırılarla çökmesinin önlenmesi amacını güden söz konusu uygulama geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Komisyonu’nda da gündeme gelmişti.