İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

ALTINCI AB-LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER ZİRVESİ MADRİD’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Altıncı AB-Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi 15–19 Mayıs tarihleri arasında Madrid’de gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ile Orta Amerika ülkeleri  (Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama) arasında ortaklık anlaşması kapsamında serbest ticaret anlaşmaları imzalandı. Bu ticari anlaşma kapsamında, sanayi ürünlerinin pazara yüzde yüz girişleri sağlanacak. Avrupa Birliği’ne süt tozu ve peynire,  Orta Amerika’ya ise muz, sığır ve pirinç ürünlerine ihracat kotası koyma imkânı tanındı. Buna ilaveten, 10 yıl içinde motorlu araçların Avrupa’dan Orta Amerika pazarına serbest girişinin sağlanması da öngörülüyor.

Zirvede ayrıca AB ve MERCOSUR (Arjantin, Brezilya, Uruguay, Paraguay) arasında 2004 yılından bu yana askıya alınmış müzakerelerin yeniden başlatılmasına karar verildi. Bu görüşmelerin sonunda bir serbest ticaret anlaşması imzalanması bekleniyor. Ancak MERCOSUR ile görüşmelerin başlamasına bazı Birlik üyeleri (Fransa, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Macaristan, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, Lüksemburg,  Polonya ve Romanya) tarafından itiraz edildi. MERCOSUR ile ticari anlaşmaya varılmasına menfi bakan ülkelerin çoğunun AB Ortak Tarım Politikası kapsamında tarım sübvansiyonlarından faydalanıyor olması bu tutumun altında yatan başlıca sebep olarak görülüyor.

Avrupa Komisyonu, bu ticari anlaşmaların yanı sıra, Latin Amerika’da yürütülen yatırım projelerine mali destek sağlamak için de harekete geçti. Bu kapsamda, Latin Amerika Yatırım Kolaylığı’nın, Avrupa Komisyonu’nun sağladığı hibeleri Avrupa kalkınması mali kurumlarının verdikleri kredilerle birleştirerek, başta KOBİ’ler olmak üzere özel sektörün kalkınmasına imkân sağlayarak çeşitli projeleri desteklemesi hedefleniyor.  Avrupa Komisyonu bu kapsamda, 2013 yılına kadarki dönem için 125 milyon Avro tahsis edeceğini bildirdi. Zirvede, liderler ayrıca bir AB-Latin Amerika ve Karayipler Kurumu (European Union-Latin America and Carribean Foundation- EU-LAC)  oluşturma kararı aldılar. Başlangıç olarak 3 milyon Avro tahsis edilen kurum aracılığıyla iki bölgenin sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkilerin teşvik edilip güçlendirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği,  ayrıca, Kolombiya ve Peru ile de serbest ticaret anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar, yatırım, hizmet, sanayi ve tarım ürünlerini kapsıyor. AB, başta otomobil üretimi olmak üzere kendi endüstrisine uygulan gümrük engellerinin kaldırılması ve Peru ve Kolombiya’nın şarap ve süt ürünleri pazarlarına daha kolay erişiminin sağlanması konusunda ödün aldı. Kolombiya ve Peru ise, muz, şeker, rom ve diğer tarım ürünlerindeki ihracatın artırılmasını sağlayacak daha iyi şartların AB tarafından tanınmasını başardılar. Serbest Ticaret Anlaşmaları sanayi ve balık ürünleri ticaretinin tam olarak liberalleşmesini sağlayacak.