İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

AB’DE SU KITLIĞI YAŞANABİLİR

Avrupa Komisyonu tarafından 18 Mayıs tarihinde açıklanan bir rapora göre, Avrupa kıtasında kuraklık ve su kıtlığına önümüzdeki yıllarda daha fazla rastlanacak. Ancak, daha önce öngörülerden farklı olarak su kaynaklarının azalması sadece Akdeniz havzasını değil, Belçika ve Çek Cumhuriyeti gibi nispeten Kuzey’deki ve daha fazla yağış alan ülkeleri de etkileyecek.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik, suyun hayat demek olduğunu belirterek su politikasının hayat sigortası anlamına geldiğini vurguladı.  Potocnik, su politikalarının sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekerek gelecekten su ödünç alınamayacağının altını çizdi.

Ancak, Komisyon su kıtlığı karşısında çözüm olarak su kullanım fiyatlarının artırılmasını öne sürüyor. Komisyon sözcüsü Joe Hennan konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada suyun da her şey gibi bir meta olduğunu ifade ederek, su kıtlığı olsun ya da olmasın su fiyatlandırması yapılmasını Komisyon olarak teşvik ettiklerini açıkladı.

Öte yandan, sorunun kaynağında yatan iklim değişikliği olgusu ile mücadelede Avrupa Birliği yeni arayışlar içine giriyor. Yine 18 Mayıs tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan rakamlara göre AB Emisyon Ticareti Sistemi kapsamındaki tesislerin sera gazı emisyonlarının 2009’da bir önceki seneye oranla yüzde 11,6 oranında düşüş gösterdiği görülüyor. Ancak, bu düşüşün sebebinin küresel krizden kaynaklanan kapasite kullanımı azalması olduğunu İklim için Eylem Dosyasından Sorumlu Komisyon Üyesi Connie Hedegaard dâhi kabul ediyor. Avrupa Birliği’nin mevcut sera gazı emisyonu azaltım hedefi 1995 rakamlarına göre, 2020’ye kadar yüzde 20. Bu oran İklim Değişikliği Üzerine Uluslararası Panel’in (IPCC) öngördüğü gerekli oranın çok altında kalıyor. Komisyon 26 Mayıs’ta, bu hedefin yüzde 30 seviyesine çıkarılması halinde AB sanayisinin nasıl etkileneceğine ilişkin bir rapor yayımlayacak.

Komisyon’un AB’deki su kıtlığına ilişkin raporun aslına şu adresten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/com_2010_0228_report.pdf