İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

SOMALİ KONFERANSI İSTANBUL’DA TOPLANDI

Organize edilmesinde Türkiye’nin başrol oynadığı ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Somali Konferansı 21 – 23 Mayıs 2010 tarihleri arasında İstanbul’da toplandı. Somali Uluslararası Temas Grubu’nun Aralık 2009’da Cidde’de düzenlenen toplantısında alınan kararın ardından Cibuti Barış Süreci çerçevesinde ve BM himayesinde düzenlenmesi kararlaştırılan  İstanbul’daki  konferansa,  aralarında  BM  Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un da bulunduğu birçok üst düzey yetkili katıldı.  55 ülkenin  ve 12 uluslararası  örgütün temsil edildiği konferans sonucunda Somali ile uluslararası kamuoyunun işbirliğini öngören “İstanbul Deklarasyonu” yayınlandı.

Toplantının ardından basın toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İstanbul Deklarasyonu’nun konu ile ilgili yapılan çalışmaları özetlediği ve Deklarasyon’dan iki net mesaj çıktığını açıkladı. Bu mesajlardan birincisinin, risklere rağmen Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun Somali’nin tek başına mücadelesine seyirci kalmayacağı, ikincisinin ise bazı sorunlara hemen el atılmazsa, yani karadaki korsanlığa el atılmazsa, denizlerdeki korsanlığa da mani olunamayacağı yönünde şekillendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da basın toplantısında, İstanbul’dan Somali halkına, Afrika’ya ve uluslararası topluma güçlü bir mesaj iletildiğini belirtti ve  “Ümit ederiz İstanbul deklarasyonu kâğıt üzerinde kalmaz. Hepimiz takipçisi olacağız.” diyerek toplantıdaki konuşmasını noktalandırdı.