İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

AVRUPA KOMİSYONU HİZMETLER DİREKTİFİ’NİN AKTARIMINA İLİŞKİN ÇOK AZ İLERLEME KAYDEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, 20 Mayıs 2010 tarihinde yayımladığı ilerleme raporu ile üye devletlerin AB Hizmetler Direktifi’nin (2006/123/EC) aktarımına ilişkin çok az ilerleme kaydettiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, her ne kadar geçtiğimiz aylarda bazı üye ülkelerde, belirli konulara ilişkin ilerleme kaydedilmiş olsa da bir önceki ilerleme raporunda belirtilen asıl önceliklerin aktarımının hala eksik olduğunu belirtti. Komisyon’un yeni raporu 26 Mayıs 2010 tarihinde AB rekabetçilik bakanlarına iletilecek.

Komisyon’un raporuna göre İrlanda ve Portekiz, yasalarındaki taslak aktarımını tamamlamış değiller. Ayrıca, şirketleri ve vatandaşları Hizmetler Direktifi’ne ilişkin ulusal kanunlarla ilgili bilgilendirme amaçlı kurulması öngörülen “Tek İletişim Noktası” beş üye ülke tarafından halen kurulmamış durumda. Bu ülkeler, Yunanistan, İtalya, Romanya, Slovakya ve Slovenya. Komisyon, her ne kadar 20 üye devletin direktifin aktarımının kolaylaşması için ilgili kapsayıcı kanunları çıkaracaklarını belirtse de, Şubat 2010 tarihinden itibaren sadece yedi üye devlet (Belçika, Yunanistan, İtalya, Letonya, Polonya, Slovakya ve Slovenya) bu kanunları çıkarttı. Komisyon’un raporuna göre kapsayıcı kanunlar İrlanda ve Portekiz’de belirlendi, Avusturya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lüksemburg’da ulusal parlamentoda. Fransa’da ise kanunların hukuki aktarım devam ediyor. Fransa ve Almanya var olan mevzuatına hukuki aktarımı yaparken tercih hakkını kullanmak isteyen iki ülke. 14 ülkede Tek İletişim Noktası’na ilişkin idari formalitelerin tamamlandığı da raporda belirtiliyor.