İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

AVRUPA KOMİSYONU DİJİTAL ALANDA DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI

Avrupa Komisyonu, 17 Mayıs 2010 tarihinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin (BİT) rekabet gücünün değerlendirildiği ve bu alanda kaydedilen son gelişmelerin ele alındığı bir rapor yayımladı. Bu raporda, Avrupa Birliği’nin dijital ekonomisinin bütün sektörlere yayılarak ve vatandaşların hayatının her alanını etkileyerek hızla gelişmekte olduğu vurgulanırken yatırımların güçlendirilmesi gerektiği de ifade edildi. 

Raporda en çok altı çizilen hususlar ise şunlar:

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 1995 yılından bu yana, teknolojik gelişme ve ilgili sektörde yapılan yatırımlarla Avrupa’daki verimliliğin artırılmasına katkıda bulunuyor. Avrupa ekonomisinde BİT endüstrisinin sağladığı katma değer 600 milyar Avro’ya ulaşmakta ve GSYİH’nin yüzde 4,8’ini oluşturmakta.
  • Avrupa vatandaşlarının yaklaşık yüzde 60’ı interneti düzenli olarak kullanırken, yüzde 48’i ise günlük olarak kullanıyor.  Ancak toplumun üçte birinin de hiç online olmaması dikkat çekiyor. Avrupa çapında önemli sosyo-ekonomik ve bölgesel farklıklar bulunduğu tespit ediliyor, özelikle eğitim düzeyi düşük olanların, yaşlıların, ve düşük gelire sahip olanların interneti daha az kullandıkları gözleniyor.  ABD’deki oranlar da incelendiğinde bu sorunların Avrupalılara mahsus olmadığı görünüyor.
  • 2009 yılında Avrupa’nın, en büyük geniş bant piyasasına sahip olduğu görülüyor.  AB vatandaşlarının yüzde 24,8’inin sabit geniş bantta abonelikleri bulunuyor.
  • İnternet bir yandan Avrupa ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlarken, aynı zamanda tek pazarı güçlendirme açısından da önemli bir potansiyele sahip. Ancak e-ticaret ve e-iş uygulamaları yaygınlığının ülkeden ülkeye değiştiği ve sınır ötesi işlemlerin de sınırlı kaldığı gözlemleniyor. İnternet kullanıcılarının yüzde 54’ü internet aracılığıyla mal alım-satım işlemleri gerçekleştiriyor, ancak bunların yüzde 22’si bir başka AB ülkesinde yapılıyor. Bu rakamlar Avrupa Birliği’nde dijital tek pazarın henüz oluşmadığını gösteriyor.  Oysa raporda, bu pazarın, KOBİ’lerin büyümesi ve tüketicilere birbirleriyle yarışan fiyatlarla daha çok seçenek imkânı verilmesi açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

Raporda, BİT alanında yapılan yatırımlardan tam anlamıyla faydalanabilmek için tamamlayıcı teşkilat değişikliklerin sağlanması özellikle yönetim alanında gerektiği vurgulanılıyor. Buna ilaveden tüm kesimlerin de internetten faydalanılması için gerekli becerilerinin geliştirilmesi sağlayacak politikaların yürütülmesine özen gösterilmesi gerekmekte.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin,  ABD, Japonya ve Güney Kore gibi yeni teknoloji alanındaki rakiplerine yetişmek için eyleme geçmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu’nun Dijital Gündemden Sorumlu Üyesi Neeli Kroes, 19 Mayıs 2010 tarihinde “AB 2020 Stratejisi” kapsamında AB’nin dijital stratejisini açıkladı. Söz konusu strateji çerçevesinde 7 hedef belirlendi. Bu hedefler kısaca:

1/ Tek bir dijital pazarın oluşturulması,

2/ BİT standartlarının ve BİT’in birlikte işlerliğinin artırılması,

3/ İnternet güvenliğinin güçlendirilmesi ve kullanım güvencelerinin artırılması, özellikle siber suçla mücadele ve kişisel verinin korunması alanlarında gerekli önlemlerin alınması,

4/Vatandaşların hızlı internet erişiminin sağlanması,

5/ Araştırma ve geliştirme alanlarındaki yatırımların artırılması,

6/ Vatandaşların dijital beceriye sahip olmasının sağlanması ve online erişilebilirliğinin temini

7/ BİT’in toplumun faydası için kullanılması (özelikle yaşlılara ve engellilere destek sağlanması)