İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU BİNALARIN ENERJİ PERFORMANSI VE ENERJİ ETİKETLEMESİYLE İLGİLİ İKİ YÖNERGEYİ ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu binaların enerji performansı ve enerji etiketlemesine ilişkin gözden geçirilmiş iki taslak yönergeyi 18 Mayıs 2010 tarihinde onayladı. Her iki yönerge 2009 yılı sonunda Konsey’de kabul edilmişti. Ancak Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinin ardından yasal temelin ve komitoloji düzenlemelerinin uyumlaştırılması için bazı değişikler yapılması gerekiyordu.

Parlamento tarafından onaylanan ve 2002/91/EC sayılı yönergenin yerini alan binaların enerji performansına ilişkin yeni yönerge 1 Ocak 2021 itibariyle yeni yapılacak binalara “sıfır enerji” uygulamasını getiriyor. Buna göre, binaların en az tükettikleri kadar enerji üretmeleri gerekecek. Bu konuda öncü rolünü kamu sektörünün üstlenmesi ve 2019 yılı itibariyle bu koşulları karşılayan binaların alınması ve/veya kiralanması öngörülüyor. Bunun yanında mevcut binalarda oturanların renovasyon yaparken akıllı ölçüm cihazlarını tercih etmeleri ve ısıtma, havalandırma, sıcak su sistemlerini daha tasarruflu alternatifleriyle değiştirmeleri teşvik edilecek. Ayrıca binalardaki kazanlar ve havalandırma sistemleri düzenli olarak denetlenecek.

Enerji etiketlemesiyle ilgili olan yönerge ise 92/75/EC sayılı yönergenin kapsamını genişletiyor. Bilindiği üzere 92/75/EC sayılı yönerge sadece ev araçlarını (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, kurutucu vs.) kapsıyordu. Yeni düzenleme ile ticari ve endüstriyel enerji tüketen ürünlerde (soğuk oda, endüstriyel mutfak ekipmanları, otomatik meşrubat makineleri vs.) ve pencere, pencere çerçevesi gibi enerji tasarrufuna etkisi olan bina malzemelerinde enerji etiketlemesi kullanılması zorunlu hale geldi. Ürünün türüne göre etiketindeki enerji tasarruf derecesinin yanında su tüketimi, gürültü seviyesi ve ısı üretimi gibi göstergeler de yer alacak. Yeni enerji etiketleme sistemi en tasarruflu ürünlerin “A”, en fazla enerji tüketenlerin ise “G” ile sınıflandırıldığı sistemin devam ettirilmesini öngörürken, “A+”, “A++” ve “A+++”  sınıflarını da sisteme ilave ediyor. Kazanlar, TV setleri, oyun konsülleri gibi özel ürünlerin enerji sınıfları ise Komisyon’un çalışma grubu tarafından belirlenecek.