İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-23 MAYIS 2010

AVRUPALI PARLAMENTERLER, ORTAK TARIM POLİTİKASI’NIN BASİTLEŞTİRİLMESİNE DESTEK VERDİ

Avrupa Parlamentosu, Avrupalı Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu üyesi Richard Ashworth’un Avrupa Ortak Tarım Politikası’nın (OTP) basitleştirilmesi hakkında Parlamento Genel Kurulu’na sunduğu raporu 18 Mayıs’ta Strasburg’da yapılan oturumda kabul etti. Kabul edilen basitleştirme, bazı alanlarda OTP’nin uygulanmasında kolaylaştırma sağlarken özellikle kırsal kalkınma alanındaki desteklerin dağıtımı konusundaki bürokratik formalitelerin azaltılmasını amaçlıyor. 

Parlamenterler, rapordaki önerilerden biri olan doğrudan gelir desteği sistemindeki idari prosedürlerin ödeme modalitelerinin daha esnek hale getirilmesi yönünde kolaylaştırılmasına da destek verdi. Aynı zamanda “doğrudan gelir desteğinden faydalanana tarımsal eylem”in tanımının da gözden geçirilmesi ve değiştirilmesini isteyen parlamenterler, böylelikle yalnızca çalışan çiftçilerin destek almasını amaçlıyorlar.

OTP reformu içerisinde en önemli konuların sadeleştirme, şeffaflık ve hakkaniyetin sağlanması olduğunu belirten Ashworth Raporu, çiftçilerle yeni bir iletişim stratejisi kurulmasının önemini vurguluyor. Bu çerçevede, raporda, telefon ve internet üzerinden, başta çiftçilerin riayet etmesi gereken üretim kotası miktarları ve çapraz uyum konularında olmak üzere, OTP ile ilgili birçok alanda doğrudan iletişim kurulmasının amaçlanması gerektiğinin de altı çiziliyor.