İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2010

AB YENİ TÜKETİCİ POLİTİKASI UYUMLAŞTIRMA HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Avrupa Birliği’nin Tüketici Politikalarından Sorumlu Üyesi John Dalli 25 Mayıs 2010 tarihinde Brüksel’de düzenlenen toplantıda Avrupa sanayi bakanlarına Avrupa tüketici piyasasının durumu ve Birlik’e üye ülkelerin konu üzerindeki çalışmalarına ilişkin bir brifing verdi. Toplantının iki amacı olduğunu sözlerine ekleyen John Dalli, bunlardan birincisinin tüketici piyasasındaki eksikliklerin saptanması için şikâyetlerin tartışılmasının önemi olduğunu belirtti. Dalli, müşteri şikâyetlerinin 2009’da sınır ötesi ticarette karşı karşıya kalınan zorlukların çözümünde tüketici skorbordundaki en önemli göstergelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Dalli, toplantının ikinci amacının ise tüketici politikasını tüm üye ülkelerde uyumlaştırmanın yeni yönteminde izlenecek yolun tarif edilmesi, şikâyetlerin incelendiği kuruluşlara kolay ulaşabilme ve onların amacına uygun şekilde kullanılması konusunda yardımcı olunması hususlarının olduğunu belirtti.

Toplantıda söz alan Avrupa Birliği Rekabet Kurulu Başkanı Miguel Sebastian, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında tam uyumla gerçekleştirilecek yeni tüketici hakları konusundaki uyumlaştırma çabaları için geliştirdiği çözüm önerileri ve geniş çaplı katılım için Avrupa Komisyonun Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Viviane Redding’e teşekkür etti. Miguel Sebastian’ın ardından söz alan Viviane Reding,  müzakerelerin tamamını sonuca ulaştırmanın zor olduğunu fakat amaçlarının mümkün olduğu kadar çok noktada anlaşmak olduğunu söyledi. Reding, detayların henüz şekillenmediğini ancak geniş bir çoğunluğun kabul edebileceği esnek bir yaklaşımın benimsenebileceğini belirtti. Esnek bir yaklaşıma toplantıdaki büyük çoğunluk tarafından sıcak bakılmasına rağmen anlaşmaya varmak için hala uzun bir yollarının olduğunu sözlerine ekleyen Reding, detayların üzerinde henüz uzun bir çalışmanın gerektiğini, üye ülkelerin daha esnek hazırlık süreçlerini kendi ulusal mevzuatlarına tam uyumun sağlanması amacıyla talep ettiklerini de belirtti.

Reding, aşama aşama sonuca ulaşacaklarını, birinci aşamada, tam uyuma ulaşılmasının savunulmasını ve bu amaçla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. İkinci aşama olarak, tam uyumun mesafeli sözleşmeler ve kapalı işlemler için kesin olarak sağlanması gerektiğini dile getirdi. Üçüncü aşamada ise geri çekilme ve iade hakkı hususunda yine tam uyumun şart olması gerektiğini belirten Reding, dördüncü aşamada, özellikle mesafeli satış sözleşmelerinde yasal garanti ve sözleşmede var olması gereken minimum bilgiler hususunda tam uyumun olması gerektiğini vurguladı. Beşinci aşama için ise diğer Komisyon üyeleri, haksız uygulamalara ilişkin kara ve gri listelerin uyumunda üye ülkelerin bir miktar esnekliğe gidilebileceğini belirttiler.

Bununla birlikte toplantıda büyük bir kesim sözleşme tiplerine göre farklılık gösteren tam uyum fikrine açıkça itiraz etti. Letonya, Fransa, Bulgaristan, Malta, Polonya, Portekiz ve Slovakya bu fikre tamamen karşı olduklarını bildirdiler.

Toplantının sonunda Lüksemburg ve Litvanya’nın dışındaki Birlik üyelerinin Vivien Reding tarafından açıklanan ilkelere uyacakları taahhüdünde bulundukları belirtildi.