İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU KOZLODUY NÜKLEER SANTRALİ’NİN SÖKÜLMESİNE İLİŞKİN MALİ YARDIMIN GENİŞLETİLMESİNİ ONAYLADI

Avrupa Parlamentosu Bulgaristan’daki Kozloduy Nükleer Santrali’nin sökülmesi için verilecek mali desteğe ilişkin değiştirilen taslak tüzüğü kabul etti. Parlamento tarafından tüzükte yapılan değişiklikler çevre güvenliği ve nükleer santralin sökülme programına ilişkin daha sıkı önlemler ile mali kontrollere ilişkin detayları içeriyor.

Parlamento tarafından yapılan açıklamada Kozloduy Nükleer Santrali’nin 1-4 birimlerinin sökülmesinin Bulgaristan’daki enerji üretim ve dağıtım yapısının iyileştirilmesine yardımcı olacağı belirildi. Avrupa Birliği tarafından verilecek 300 milyon Avro’nun 180 milyon Avro’luk kısmı santralin sökülmesine, 120 milyon Avro’luk kısmı ise enerji tasarrufu önlemlerine harcanacak. Söz konusu yardım kapsamında yapılacak çalışmalar Avrupa Komisyonu tarafından izlenecek.

Hatırlanacağı üzere Kozloduy Nükleer Santrali, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri sırasında gündemi uzun süre meşgul etmişti. 6 reaktörden oluşan santralin 1-4 birimlerinin nükleer güvenlik açısından tehlike arz ettikleri için kapatılmasına karar verilmişti. AB ile Bulgaristan arasında varılan uzlaşma uyarınca santralin 1. ve 2. birimleri 2002 yılında, 3. ve 4. birimleri 2006 yılında kapatılmış, buna karşılık AB santralin sökülmesi için mali destek önermişti.