İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2010

YILLIK “TEK AVRUPA ELEKTRONİK İLETİŞİM PAZAR” RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, 25 Mayıs 2010 tarihinde “Tek Avrupa Elektronik İletişim Pazarı”na ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Bu raporda, 2009 yıllında Avrupa’nın telekomünikasyon pazarında sıfır büyüme kaydedildiği ancak genel ekonominin yüzde 4,2 düştüğü göz önünde bulundurduğumuzda, bunun tatmin edici olduğu belirtiliyor. Avrupa Komisyonu, elektronik iletişim pazarında iki önemli gelişme gerçekleştiğini dikkat çekti: Birincisi, yüksek hızda internet kullanımı artması; ikincisi ise, tüketici fiyatların düşmesi.

Ancak kaydedilen olumlu gelişmelere rağmen, Avrupa Birliği’nin kanunlarının bu alanda tutarsız ve uyumsuz kaldığı ifade ediliyor. Bu nedenle, tek pazarın düzgün işlemesi zorlaşıyor. Bundan vatandaşların ve iş yerleri olumsuz yönde etkileniyor. Bu uyumsuzluğun doğrudan etkisi ise, üye devletler arasında hem perakende hem de toptan satış seviyelerinde mevcut fiyat farklılıkların devam etmesi olarak ortaya çıkıyor. Örneğin, cep telefonrlarından yapılan aramalarda, perakende fiyatı Malta’da dakikası dört Avro kuruş iken Letonya’da 25 Avro kuruş. Fiyatlardaki mevcut farklılıkların sadece pazar özelliklerine değil hukuki yaklaşımdaki farklıklara da bağlı olduğu belirtiliyor. Ulusal telekomünikasyon düzenleyicileri bazen AB kanunların uygulanmasını (ulusal mevzuata aktarımı) yıllar sonraya erteliyor. Raporda vurgulan bir diğer husus ise, 27 pazarın, temelde rekabete açık olmalarına rağmen büyük ölçüde bölünmüş ulusal pazarlardan oluştuğu oldu.

Buna karşılık,  Ocak 2010 tarihinde oluşturulan Avrupa Telekom Piyasası Otoritesi (Body of European Regulators for Electronic Communication –BEREC) bu sorunları takip edecek ve üye devletlerin ilgili mevzuata uyumunu kontrol etme yetkisine sahip olacak.