İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2010

AB 31 MAYIS SİGARASIZ DÜNYA GÜNÜ’NDE TÜTÜN KONTROL ÖNLEMLERİNİ DESTEKLEDİ

Avrupa Birliği tütün tüketimi ile savaşı konusuna bağlılığını bir kez daha yineledi. 27 Mayıs 2010 tarihli Eurobarometre ölçümlerine göre, Avrupa vatandaşlarının çok büyük bir kesimi tütün kontrol önlemlerini destekliyor. Avrupa Komisyonu’nun Sağlık ve Tüketici Politikalarından Sorumlu Üyesi John Dalli açıklamasında; sigara kullanımı nedeniyle her yıl 650.000 Avrupa vatandaşını kaybettiklerini ve tütün tüketiminin azaltılması sayesinde birçok hayat kurtarılabileceğini kaydetti. Gençler arasındaki sigara kullanım oranlarının yüksekliğinden endişe duyduğunu belirten Dalli, gelecek nesillerin sağlıklarını yitirmelerini hiçbir şey yapmadan izlemeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Yapılan araştırmalara göre Avrupa vatandaşlarının büyük bir kesimi, çeşitli tütün kontrol önlemlerinin alınmasını destekliyor. Sigara paketlerinin üzerinde bulunan sigaranın zararları hakkındaki uyarıcı resimler de bu önlemlerden biri. Anketlerin yüzde 75’i bu önlemin vatandaşlar tarafından desteklendiğini gösteriyor. Ayrıca sigara ürünleri üreticilerine eklenen çok büyük meblağlara ulaşan ilave masraflar da sigara kullanımının azalmasıyla ilişkili olup yüzde 67’ye varan oranda sigara kullanımını azalttığı görülüyor. Sigara ürünleri için reklâm yapılmasının yasaklanması yüzde 63 oranında ve tütün ürünlerine uygulanan yüksek vergi oranları yüzde 56 oranında tütün kullanımını azalttığı için bu önlemler AB çapında uygulanıyor. Bununla birlikte, anket sonuçları reklâm konusunda şaşırtıcı sonuçları da ortaya çıkardı. Avrupa da sigarayla ilgili reklâm yapma yasağına rağmen, yasak olan bu süreç içinde sigara reklâmı yapıldığı görüldü.

AB’de sigara piyasası için iki yönetmelik düzenlendi. Ayrıca, iki de Konsey tavsiyesi bulunuyor. 2001 yılında yürürlüğe giren tütün ürünleri yasasına göre üreticiler sağlık uyarılarına paketlerin üzerinde yer vermek zorundalar ve ‘‘tatlı’’, ‘‘hafif’’ gibi terimlerin paketler üzerinde kullanılması kesinlikle yasak.

2003 yılında yürürlüğe giren Tütün Ürünleri Reklâm Yönetmeliği ise sınır ötesi reklâmları yazılı medya, radyo ve çevrimiçi servislerde yasaklıyor. Ayrıca, bu yöntmelikle sponsorluk ve sınır ötesi eylemler de yasaklandı. Konseyin iki tavsiyesi ise daha fazla önlem alınmasını ve sigarasız ortamların artırılmasını amaçlıyor.

Dalli konuyla ilgili olarak, üye ülkelere herhangi bir yaptırımın getirilmesinin söz konusu olmadığını, amaçlarının yalnızca üye ülkeleri bu konuda desteklemek olduğunu belirtti. ‘‘Sigarasız Dünya Günü’’ olarak anılan 31 Mayıs 2010 tarihinde konuşan Dalli, yardım kampanyasını başlatırken konuyla ilgili hazırlanan üç filmi tanıttı. Yardım kampanyasının amacının ise insanların sigaranın zararları ve tehlikeleri konusunda bilgi alabilecekleri web sitelerinin kullanımını artırmak olduğu belirtildi.