İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2010

KOMİSYON TEK PAZARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

25 Mayıs 2010 tarihinde Avrupa’nın rekabetten sorumlu bakanlarının katıldığı toplantı ve öğle yemeğinde Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar’dan Sorumlu Üyesi Michael Barnier, Profesör Mario Monti ile iç pazarın güçlendirilmesi gereken sektörleri hakkında aşağı yukarı aynı fikirleri paylaştıklarını dile getirdi.

Barnier, Avrupa İç Pazar Stratejisi’nin hareketlenmesi için dört öncelik belirlediklerini belirtti. Bu öncelikleri şu şekilde sıraladı; Vatandaşları ve tüketicileri iç pazarın kalbine oturtmak; – Yaşam koşullarını iyileştirerek ve sosyal yoksunluğa karşı mücadele ederek insan gelişimi hizmetini pazara yerleştirmek; - reel ekonomiyi canlandırmak için finans sektörünün kullanılması, istihdam ve büyümenin yaratılması; - ve iç pazarın dış boyutlarının rolünün kullanılması.

Komisyon, Monti raporunda bahsedilen bu önerilere yaz mevsimi içinde cevap verecek. Aynı zamanda, iç pazarı yeniden canlandırmak için hazırlanan ilk rehbere ilişkin geniş kapsamlı bir kamuoyu danışma süreci sonbaharda başlatılacak ve 2011 yazına kadar bir eylem planı önerilecek.