İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 MAYIS-6 HAZİRAN 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU E-TİCARETİN GÜÇLENMESİNİ SAVUNUYOR

Avrupa Parlamentosu’nun İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi (IMCO), 2 Haziran 2010 tarihinde yaptığı toplantıda iç pazarı “Avrupa 2020 Stratejisi” ile uyumlu hale getirebilmek için sanal alışverişin desteklenmesi ve var olan engellerin kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Toplantı sonrasında açıklanan raporda, Avrupalı tüketicilerin hâlâ Amerikalı ve Asyalı tüketiciler kadar sanal alışverişe güvenmedikleri belirtildi. Raporun hazırlanmasında yer alan İspanyol parlamenter Arias Echeverrîa, Avrupa’nın gerçek bir dijital pazara sahip olabilmesi için yeterli siyasi iradeye de sahip olunması gerektiğini, bu sayede şirketlerin ve tüketicilerin sınır ötesi e-ticaretten tam ve adil olarak faydalanabileceklerini dile getirdi. E-ticaretin artmasının Avrupa’da şu anda var olan ekonomik sıkıntıların azalmasına da yardımcı olacağının altının çizildiği raporda, dağıtım anlaşmaları, markalar, hizmetler ve tüketiciyle ilgili provizyonlar gibi bazı alanlarda tüketici güvenini ve özel hayatın güvenliğini artıracak önlemlerin alınması ve mevzuatın iyileştirilmesi gerektiği de belirtildi.

Geliştirilmesi öngörülen altı eylem alanı raporda şu şekilde belirtildi; Avrupalı tüm kullanıcılar için internet erişiminin güçlendirilmesi, sanal marketin çeşitliliğinin ve seçeneklerinin artırılması için gerekli önceliklerin belirlenmesi; tüketici haklarına ilişkin kuralların güçlendirilmesi; tüketici güveninin artırılması; e-ticaretin yaygınlaştırılması için şirketlerin desteklenmesi ve son olarak internet kullanıcılarının güvenliğinin garanti altına alınması.