İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 MAYIS-6 HAZİRAN 2010

AB ENERJİ BAKANLARI DOĞALGAZ, STRATEJİ VE VERİMLİLİK KONULARINI ELE ALDI

31 Mayıs 2010 tarihinde bir araya gelen Avrupa Birliği üye devletlerinin enerji bakanları doğalgaz arzı, AB’nin gelecekteki enerji stratejisi ve enerji verimliliği konularını ele aldılar. Toplantıda öncelikle doğalgaz arzının güvenliğine ilişkin öneri görüşüldü. İspanya Dönem Başkanlığı tarafından Parlamento ile yürütülen müzakerelere ilişkin hazırlanan raporda kaydedilen ilerlemeye vurgu yapılırken, ‘korunan’ tüketici, Komisyon ve diğer aktörlerin zaman çizelgesi ile yetkileri hususlarında uzlaşmaya varılamadığı belirtildi. Buna rağmen başta Komisyon’un Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger olmak üzere pek çok yetkili doğalgaz arzıyla ilgili İspanya Dönem Başkanlığı sona ermeden nihai uzlaşmaya varılacağını düşünüyor. Bunun yanında Oettinger tüm üye devletlerin doğalgaz arzına yatırım yapması gerektiğini belirterek, geçen yıl AB’nin birlikte hareket ederek doğalgaz krizini çözdüğünü, enerji konusunda AB’nin ortak hareket etmesinin güvenilirliğini artırdığını hatırlattı.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini Trans-Avrupa Enerji Ağları (TEN-E) oluşturdu. Avrupa Komisyonu tarafından getirilen TEN-E’nin günümüz enerji sorunlarına eğilmede ‘ağırkanlı’ kaldığı ve AB’nin 2020 ile 2050 hedeflerine ulaşmak için doğru donanımlara sahip olmadığı eleştirisinden yola çıkarak, bu yıl içerisinde Komisyon’un enerji politikası hedeflerine ulaşmak için altyapının önemini dikkate alan yeni bir sistemi yürürlüğe koyacağı belirtildi. Ayrıca TEN-E altında 2007-2009 döneminde toplam 32 projeden 9 tanesinin tamamlandığı ifade edildi. Komisyon tarafından belirlenen ve TEN-E’nin gelecekteki gözden geçirme döneminde detaylı olarak incelenecek olan öncelikler ise şu şekilde sıralandı:

  • AB enerji altyapısının stratejik önceliklerinin daha iyi tanımlanmasının sağlanması;
  • AB’nin enerji altyapısının gelecekteki önceliklerine ilişkin siyasi bir tartışmanın yapılması, bölgesel girişim yaklaşımının sürdürülüp sürdürülmeyeceği;
  • Üye devletler arasındaki işbirliğinin artırılması;
  • AB’nin altyapı yatırımlarını çekme stratejisinin iyileştirilmesi.