İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 MAYIS-6 HAZİRAN 2010

AB SOSYAL ORTAKLARI TOPLANDI

4 Haziran’da Avrupa sosyal ortakları gayrı resmi toplantısı düzenlendi. Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), Avrupa Sanayici ve İşverenler Sendikaları Konderasyonu, Business Europe, Avrupa Esnaf,  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (UEAPME) ve Kamu Hizmetlerine İlişkin Avrupa İşveren ve İşletmeciler Merkezi’nden (CEEP)  oluşan sosyal ortaklar ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile İstihdam ve Sosyal İşlerden Sorumlu Komisyon üyesi Laszlo Andor’un  katıldığı toplantıda görüş alışverişinde bulunuldu ve gündem öncelikleri belirlendi.

Görüşmede AB’de krize neden olan kamu borçlarının disiplin altına alınmasının ve krizden çıkışta rol oynayacak kalifiye işçiliğe yatırım, teknoloji ve modern altyapıya yatırım ana gündem konularını oluşturdu. Eğitim, araştırma ve yenilik yaratmanın da önemli olduğu ve sosyal politikayı desteklediği belirtildi. Söz konusu öncelikler, sosyal ortakların sunduğu “Avrupa 2020”  başlıklı ortak bildiride ortaya koyuldu.

Ortak bildiride, Komisyonu aynı zamanda Lizbon Stratejisi’ne ilişkin olarak geçmişte yapılan hataların, tekrarlanmaması ve Lizbon Stratejisi’nin devamı niteliğindeki yeni 2020 Stratejisi’nde yönlendirici ilkelerin sayısının azaltılması ve daha net hale getirilmesini istendi. 

Bilindiği üzere, yeni stratejiye ilişkin yönlendirici ilkeler 27 Nisan’da Avrupa Komisyonu tarafından sunulmuştu ve halen Parlamento ve Konsey’in onayını bekliyor. Büyüme ve rekabet edebilirlik üzerine yoğunlaşması beklenen söz konusu ilkelerin aynı zamanda istihdama yönelik nitel ve nicel hedefler içermesi de öngörülüyor.

Sosyal ortaklar Avro Alanı’nda %10’u aşan işsizlik rakamlarına da işaret ederek 2020 stratejisinin iş güvencesi ile işgücü piyasasının karşı karşıya olduğu orta ve uzun vadeli problemleri aşmak zere reformların gerçekleştirilmesi arasında denge kurulması gerektiğini belirtiler. Küçük İşletmeler Yasası’nın (SBA) uygulanmasın ilişkin anketlerde hayal kırıklığı yaratan sonuçlar elde edilmesi nedeniyle UEAPME yetkilileri de SBA’nın uygulanmasının desteklenmesine yönelik önlemlerin uygulanmasının hızlandırılması yönünde çalışmalar yapılmasını istediler. Sosyal ortakların gelecek toplantısının resmi olarak ve Ekim ayında yapılması planlanıyor.