İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
31 MAYIS-6 HAZİRAN 2010

AB DÜNYA SAĞLIK ASAMBLESİ’NDE YENİ KÜRESEL SAĞLIK ÇERÇEVE POLİTİKASI’NI AÇIKLADI

Delegeler ve gözlemcilerin katılımıyla 20 Mayıs 2010 tarihinde Birleşmiş Milletler’in Cenevre’ deki ofisinde gerçekleşen 63’üncü Dünya Sağlık Asamblesi Avrupa Birliği’nin İspanyol Dönem Başkanlığı, Avrupa Komisyonu ve “Global Health Europe” Platformu ortaklığıyla düzenlendi. Küresel sağlık noktasında daha geniş katılımlı topluma ulaşma hedefi güden organizasyonda Brezilya, Tayland ve Güney Afrika’dan uzmanlarla Avrupa’dan uzmanlar bir araya geldi.

Toplantıda Dünya Sağlık Örgütü ve ‘‘Global Health Europe’’, AB ve diğer bölgeler arasında küresel sağlık adına işbirliği geliştirme çabaları ve imkânları üzerine tartıştı. İspanyol Başkan, “Küresel Sağlık yolunda AB’nin Rolü” konusunda 10 Mayıs 2010 tarihinde toplanan Avrupa Birliği Konseyi’nin toplantıda aldığı kararların Avrupa Komisyonu’na ve Üye Ülkelere bir rehberlik görevi ve Küresel Sağlık konusunda daha fazlasını yapmak için bir sorumluluk verdiğini belirtti.  Dünya Sağlık Örgütü Sağlık Sistemleri ve Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Carissa Etienne, iyi bir ortaklıkta her ortağın masaya değerli bir şeyler getirdiğini ve Avrupa Birliği’nin bu noktada bu ortaklığa liderlik getirdiğini sözlerine ekledi.

Asamble’de düzenlenen Yeni Politikanın Yansıtılması konusundaki uzmanlar toplantısı, AB’yi değişimi etkilemek için daha fazla çaba sarf etmeye teşvik etti. Küresel Sağlık Araştırmaları Forumu Yöneticisi Anthony Mbewu, AB’yi Küresel Sağlık konusunda toplumsal ve ekonomik tayin edici olma ve gelişmekte olan ülkelere sağlık teşviklerinde, toplumsal ve davranış araştırmalarında, ortak olma yönünde teşvik etti.

Toplantı sonunda AB’nin içtenlikli bir sağlık politikasının en iyi şekilde nasıl uygulanması gerektiği konusunda şu anki müzakerelerde teşvik edici bir role sahip olduğu bir kez daha vurgulanarak, bu konuda sahip olduğu sorumluluk yinelendi. Konu üzerinde tartışmalar 10–11 Haziran 2010 tarihinde Brüksel’de, Avrupa Komisyon’u tarafından düzenlenecek yüksek düzeyli küresel sağlık konusundaki toplantıda tekrar ele alınacak.