İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 HAZİRAN 2010

AVRUPA KOMİSYONU SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOYAKITLARIN ONAYLANMASI SİSTEMİNİ BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu 10 Haziran 2010 tarihinde AB’ye ithal edilenleri de içerecek şekilde tüm biyoyakıt çeşitlerine ilişkin onay planları oluşturulması amacıyla sanayiyi, hükümetleri ve STK’ları destekleme kararı aldı. Onay planlarındaki kurallar Aralık 2010’da yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nin nasıl uygulanacağına dair bir rehber niteliği taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger gelecek yıllarda biyoyakıtların, bugün Avrupa Birliği’nde sera gazı emisyonlarının yüzde 20’sinin kaynağı olan ulaştırmada petrol ve dizel yakıt kullanımının en önemli alternatifi olacağına dikkat çekerek, biyoyakıtların sürdürülebilir kullanımını amaçladıklarını belirtti. AB’deki onay planlarının dünyadaki en sıkı düzenlemelerden biri olduğunu söyleyen Oettinger, AB içerisinde kullanılan biyoyakıtların en yüksek çevre standartlarını karşılar nitelikte olmasına ihtimam göstereceklerini vurguladı.

Komisyon tarafından kabul edilen pakette iki tebliğ ve Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nin uygulanması hususunda üye devletlerle iş dünyasına yardımcı olacak bir karar yer alıyor. Paket özellikle sürdürülebilirlik kriterine odaklanıyor ve AB içerisinde sadece sürdürülebilir biyoyakıtların kullanılması için yapılması gerekenlere yer veriyor. Pakette kısaca aşağıdakiler yer alıyor:

Sürdürülebilir Biyoyakıt Sertifikaları: Komisyon, sanayi, hükümetler ve STK’ları biyoyakıtlar için gönüllü onay planları yönünde destekliyor. Komisyon, oluşturulan planların güvenilirliğini ve dolandırıcılığa karşı etkili denetimlere sahip olup olmadıklarını değerlendirecek. Söz konusu sertifika, o etiket altındaki tüm biyoyakıtların sürdürülebilir olduğunu ve Yenilenebilir Enerji Direktifi’ndeki kriterler uyarınca üretildiğini gösterecek.

El değmemiş doğanın korunması: Komisyon tebliği, biyoyakıtların, tropik ormanlardan, yakın zamanda ağaçsızlandırılmış alanlardan, sulak alanlardan ve yüksek biyoçeşitliliğin olduğu alanlardan elde edilen hammaddelerden yapılmaması gerektiğini belirtiyor. Ormanların palm yağı tarlasına dönüştürülmesi ise sürdürülebilirlik gerekliliklerinin dışında kalıyor.

Sera gazı salınımlarını büyük ölçüde azaltacak biyoyakıtların desteklenmesi: Komisyon, üye devletlerin bağlayıcı ulusal yenilenebilir enerji hedeflerini karşılamaları gerektiğini ve sadece sera gazı salınımlarını önemli ölçüde azaltan biyoyakıtların hesaplamalarda dikkate alındığını hatırlattı.

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen paketle ilgili daha detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/sustainability_criteria_en.htm internet sayfasından erişilebilir.