İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 HAZİRAN 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU, BALTIK’TA KİRLİLİĞİ AZALTMAYI HEDEFLEYEN “BONUS-169” STRATEJİSİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu, 16 Haziran 2010 tarihinde, Avrupa Birliği’nin BONUS-169 adlı, ortaklaşa yürütülecek Araştırma ve Geliştirme Baltık Deniz Programı’na katılmasına onay verdi. BONUS-169, Baltık Denizi’ne sınırı olan sekiz AB devleti (Danimarka, Estonya, Finlandiya, Almanya, Polonya, İsveç, Letonya ve Litvanya) tarafından kuruldu. Söz konusu program, Baltık bölgesinde oluşan kirlilik, iklim değişikliği, asitleşmenin olumsuz etkileri ve biyoçeşitlilik kayıpları üzerine araştırmalar yürütmeyi amaçlıyor. Ayrıca, BONUS-169, beşeri faaliyetlerin, balıkçılığın, çiftçiliğin ve enerji altyapılarının ekosistem üzerinde oluşturduğu etkileri de araştıracak diğer AB programlarına içinde yer alacak.

Avrupa Birliği, 2010-2016 yılları arasında sürecek olan projeye 50 milyon Avro temin edeceğini açıkladı. Söz konusu sekiz AB üye devleti de toplamda 50 milyon Avro daha bağışlayacaklarını belirttiler. Bu projenin toplam maliyetinin, planlama safhası için 1,25, operasyonel safha içinse 48,75 milyon Avro olması öngörülüyor. 

Avrupa Komisyonu, 31 Aralık 2014 tarihinden önce orta dönem değerlendirmesinde bulunacağını, nihai değerlendirmeyi de 2017 yılını sonunda hazırlayacağını açıkladı. Bu programa ilişkin detaylı bilgiye http://www.bonusportal.org/bonus-169 adresinden ulaşabilirsiniz.