İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 HAZİRAN 2010

AB, YASADIŞI KERESTE VE KERESTE ÜRÜNÜ İTHALINI YASAKLIYOR

Avrupa Birliği ülkelerine ithal edilen yasadışı kereste ve kereste ürünleri yakında tamamen yasaklanacak. 15 Haziran tarihinde, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu uzmanları, yasadışı kereste ticaretinin kontrol edilmesine yönelik bir tüzük taslağı üzerinde anlaşmaya vardılar. Söz konusu anlaşmanın AB Konseyi tarafından teyit edilip, Avrupa Parlamentosu’nun onayı için Genel Kurul’a sunulması gerekiyor. Bunun önümüzdeki temmuz oturumunda olması bekleniyor.  Tüzük, AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayımlanıp yürürlüğe girdikten 27 ay sonra tam olarak uygulanacak.

Bu tüzük ile menşe ülkesinde yasal şartlara uyulmadan elde edilmiş kereste ve kereste ürünlerinin Avrupa Birliği’nde pazarlanma riskinin azaltılması amaçlanıyor. Söz konusu tüzük, tüm ticari aktörler ve Avrupa Birliği’nde pazarlanan tüm kereste ve kereste ürünleri için geçerli olacak.

Tüzük “gerekli özen prensibi”ne (principle of due diligence) uyulmasını zorunlu kılıyor. Bu bağlamda, pazarlanan ürünlerin menşeine ve elde edilme koşuluna ilişkin bilgi verilmesi gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği’ne üye devletler tarafından bir ceza sistemi kurulması da bekleniyor. Tüzük, caydırıcı fakat orantılı bir ceza sistemin uygulanmasını öngörüyor.

Bu anlaşma,  Greenpeace ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (World Wildlife Fund –WWF) gibi çevreci kuruluşlar tarafından olumlu karşılandı. Bununla birlikte adı geçen kuruluşlar ceza tasarısının zayıf ve uyumsuz kaldığını da belirttiler. Ayrıca uygulama tarihinin çok geçe alınmış olması ve yazılı basın (kitap ve gazeteler) için beş yıllık muafiyet tanınması da eleştirilere konu oluyor.