İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 HAZİRAN 2010

AVRUPA KOMİSYONU ELEKTRİKLİ ARAÇLAR VE TİP ONAYINA İLİŞKİN YENİ YASAL DÜZENLEMELER HAZIRLIYOR

15 Haziran tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından iki düzenleme önerisi sunuldu. Söz konusu önerilerden ilki elektrikle çalışan araçların kullanımında tüketicilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasına; diğeri ise, AB düzenlemelerinde tip onayına ilişkin mevzuatın sadeleştirilmesine yönelik. Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Üyesi Antonio Tajani, yeşil ulaşım açısından en önemli gelişme olan elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasından önce tüketicilerin güvenliğine ilişkin düzenlemelerin tamamlanmasının önemine değindi. Tip onayında mevzuat sadeleştirmesinin de bu hedefe yönelik olduğunu ifade etti.

İlk olarak, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun (United Nations Economic Commission for Europe - UNECE) 100 no’lu Tüzüğünün AB mevzuatına aktarılmasını ve tüketicilerin - yüksek voltajda çalışan elektrikli araçları kullanırken- gerekli güvenlik ve sağlık standartlarının sağlanmasını hedefliyor. Söz konusu Tüzük, elektrikle çalışan araçların onayını, yapımını ve güvenlik unsurlarını kapsıyor. Böylece, üye devletlerde yürürlükte olan farklı düzenlemelerin tektipleştirilmesi, idari ve mali yükün azaltılması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu aynı zamanda, UNECE kapsamında yer alan 61 farklı Tüzüğün AB hukukuna dâhil edilmesini önerdi. Böylece tip onayına ilişkin yasal düzenlemelerin sadeleştirilmesi ve basitleştirilmesi amaçlanıyor. Bilindiği gibi, AB düzenlemeleri ile UNECE arasındaki farklılıklar konuya ilişkin idari ve mali yükleri artırıyordu. Öneri çerçevesinde, UNECE doğrultusunda alınan tip onayı, AB tip onayı olarak kabul edilecek ve iş tekrarının önüne geçilecek.