İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 HAZİRAN 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU GIDA ÜRÜNLERİNİN DAHA AYDINLATICI BİR ŞEKİLDE ETİKETLENMESİNİ ONAYLADI ANCAK “TRAFİK IŞIĞI” ŞEKLİNDEKİ ETİKETLEME REDDEDİLDİ

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu 16 Haziran Çarşamba günü Strazburg’da toplandı. Uzun bir oylama sürecinin ardından gıda güvenliğine ilişkin 300 ilave kanun tasarısı kabul edildi. Gıda ürünleri paketlerinin, üzerinde ürünlerin enerji ve besin değerleri hakkında daha açık bilgiler barındıracak şekilde etiketlenmesi üzerine hazırlanan tasarılar kabul edildi.

Parlamento, paketin ön yüzünde bulunması gereken mecburi bilgilerin -yağ, şeker, tuz ve doymuş yağ oranlarının- 100 gram veya 100 mililitrede önerilen günlük kullanım oranları ile birlikte bulunması gerektiği kararını aldı. Protein ve katı yağ oranlarının ise paketin herhangi bir yerinde listelenebileceği bildirildi.

Parlamento üyeleri ayrıca et, balık, kümes hayvanları ve süt ürünleri için ürünlerin menşeinin etiketlerde belirtilmesine ve et ürünleri için üç aşamalı bilgilendirmenin (hayvanın doğduğu, büyüdüğü yeri ve kesim yerini kapsayacak şekilde) bulunmasına dair oylama yaptı. Yeni düzenlemeye göre, et ürünleri paketinin ön yüzünde açık bir şekilde ürüne dair bilgilerin bulunması gerekiyor. Yasa, Avrupa Parlamentosu tarafından, geleneksel gıda ürünleri kapsamı dışında tutularak kabul edildi.

“Traffic light system” olarak adlandırılan, ürünlerin üzerinde trafik ışıkları renginde, kırmızı, sarı ve yeşil uyarıcıların bulunduğu ve her rengin ürünün içindeki madde hakkında bilgi verdiği sistem, komite tarafından, toplumsal bir önlem olarak nitelendirildiği gerekçesiyle reddedildi. Hararetli tartışmalar sonucunda kısa vadede trafik ışığı şeklindeki etiketlemenin benimsenmemesi kararına varıldı. Parlamento üyelerinin büyük bir kısmı tarafından ürünlerin menşeinin bütün ürün paketlerinde, özellikle et ürünleri üzerinde belirtilmesinin zorunlu olması gerektiği sonucuna varıldı. Bunun yanında, bazı parlamento üyeleri tarafından şarapların etiketlenmesi için de birtakım özel düzenlemelerin getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Avrupa Komisyonu’nun Tüketici ve Sağlığın Korunmasından Sorumlu Üyesi John Dalli, ana bilgilendirmenin özellikle alerjiye sebep olabilecek maddelerle ilgili olarak yapılmasının tüketiciler için mutlaka gerekli olduğunu belirtti. Dalli bu noktada, gıdalardan kaynaklı alerjilere ilişkin çok sayıda (44.000) sağlık şikayeti aldıklarını, ancak üye ülkelerle işbirliği içinde bulunarak bu sayının azaltıldığını (5.000) sözlerine ekledi. Dalli ayrıca, gıda ürünlerinden kaynaklanan alerjilere ilişkin Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu araştırmalarının geciktiğini ve bu araştırmaların sınırlı kaldığını ifade etti.