İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 HAZİRAN 2010

AVRUPA PARLAMENTOSU KOMİTELERİ GÜNEY KORE İLE YAPILAN SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’NA İLİŞKİN KORUNMA ÖNLEMLERİNİN ANLAŞMAYA EKLENMESİNİ KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu’nun Uluslararası Ticaret Komitesi, 15 Ekim 2009 tarihinde Avrupa Birliği ve Güney Kore arasında parafe edilen Serbest Ticaret Anlaşması’nda korunma önlemleri uygulanması öneren mevzuat tasarısına destek verdi. Komite’nin kabul ettiği rapor, Avrupa Birliği’nin otomobil endüstrisini korumak amacıyla, Avrupa Parlamentosu Milletvekili Pablo Zalba Bidegain tarafından hazırlandı.

Korunma önlemleri şartlarına göre, düşük gümrük vergilerden dolayı, Güney Kore’den Avrupalı üreticileri tehdit altına sokabilecek derecede önemli bir ithalat artışı kaydedildiği takdirde korunma önlemleri alınabilecek. Eğer hemen müdahale edilmezse telafisi imkânsız hasarlara neden olacak kritik durumlarda ise, geçici olarak acil önlemler alınabilecek. Avrupa Birliği bu önlemleri uygulayarak, gümrük vergisi oranının daha fazla düşürülmesini erteleyebilir ya da vergileri en çok gözetilen ülkeye (most favoured nation) uygulanan oran seviyesine yükseltebilir.

Buna ilaveten, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB üye devletlerinin dışında, endüstrinin en az yüzde 25’ini temsil etmesi şartıyla AB/Güney Kore danışman grupları ve birliklerine de korunma önlemleri kullanılmasını talep etmek için soruşturma açma hakkı verilmesine ilişkin karar da alındı.

Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesi’ndeki tartışmalar sonrasında Temmuz ayında oylamaya geçilecek. Daha sonra da Avrupa Parlamentosu milletvekili Robert Sturdy’nin söz konusu serbest ticaret anlaşmasına ilişkin hazırladığı rapor Komite tarafından incelenecek. En erken Ekim ayında oylamaya geçilmesi bekleniyor. Eğer bu süreçte erteleme olmazsa, Avrupa Parlamentosu’nun Kasım ayında serbest ticaret anlaşmasını kabul etmesi ve yılsonuna kadar da anlaşmanın yürürlüğe girmesi düşünülüyor.