İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
21-27 HAZİRAN 2010

AVRUPA KOMİSYONU 20 ÜYE DEVLETİN İÇ PAZAR DÜZENLEMELERİNİ İHLAL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İngiltere, Slovenya, Slovakya ve İsveç’e enerji iç pazarı düzenlemelerini eksik ve yanlış uyguladıklarına dair 35 adet gerekçeli görüş gönderdi. Söz konusu üye devletlerin iki ay içerisinde Komisyon’un gerekçeli görüşlerine yanıt vermesi gerekiyor. Avrupa Komisyonu ilgili üye devletlerden tatmin edici cevap alamazsa Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) başvurabilecek.