İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 HAZİRAN-4 TEMMUZ 2010

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ, AIRBUS DAVASI’NA İLİŞKİN NİHAİ RAPORUNU YAYIMLADI

ABD, 2004 yıllında, Avrupa hükümetlerini, Airbus şirketine 140 milyar Avro değerinde sübvansiyon vermek ile suçlamıştı. Buna karşın, Avrupalılar da aynı gerekçelerle ABD’nin Boeing şirketine yaptığı yardımlardan şikâyetçi oldu. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa hükümetlerinin Airbus’a verdikleri kredilerin DTÖ kurallarına aykırı olmadığını fakat bazı birey kredilerine uygulanan düşük faiz oranlarının yasa dışı olduğunu açıkladı.  DTÖ, Avrupa’nın Airbus şirketine verdiği  desteğin   Amerikan   uçak   üretiminde zarara yol açmadığını ve ABD’de işsizliğe neden olmadığını açıkladı. Ancak,  Toulouse ve Hamburg şehirlerinde Airbus tesisleri için altyapıların geliştirilmesinin bir nevi sübvansiyon olarak kabul edilmesi Avrupa Birliği’nin aleyhine oldu.

Avrupa Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Karel De Gucht, DTÖ’nün, Airbus ve Boeing şirketlerine karşı açılmış dava kararlarını birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ancak o zaman, Avrupa ile ABD arasındaki anlaşmazlıkların daha kapsamlı ve dengeli bir şekilde değerlendirilebileceğini belirtti.

DTÖ’ nün bu davaya ilişkin karar raporuna http://www.wto.org/english/news_e/news10_e/316r_e.htm internet adresinden ulaşılabilir.