İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 HAZİRAN-4 TEMMUZ 2010

AB EKOLOJİK ÜRÜNLER İÇİN YENİ "BİYO-LOGO" ŞARTI GETİRDİ

Avrupa Birliği, sınırları içinde çevre koşullarına ve biyolojik koşullara uygun olarak üretilen ve satılan, gıda ürünleri de dâhil olmak üzere tüm ekolojik ve biyo-ürünler (biyolojik ürünler) için AB standardı logosu kullanılmasını 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren zorunlu hale getirdi. Bu resimli logo, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren çevre konusunda minimum ölçüleri karşılayan tüm ürün paketlerinin üzerinde olmak zorunda. Aynı şekilde ürün imal eden AB gıda şirketleri de bu logoyu gıda paketlerinin üzerine koymakla yükümlü hale geldiler.

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayan logo, üzerindeki ürünlerin asgari olarak ekolojik gereklilikleri yerine getirdiğinin garantisini veriyor. Ayrıca, bu logo basılmadan önce ürünler AB Ekoloji Şartnamesi gereğince sıkı bir denetimden geçiyor. Bu denetim ile ürünlerin bu logoyu hak etmeleri için gereken kriter olan “yüzde 95 oranında biyolojik üründen oluşup oluşmadığı” tespit ediliyor. Ayrıca, denetim sırasında ürünlerin herhangi bir gen teknolojisi kullanılmadan üretilip üretilmediği de ortaya çıkıyor. Bunun yanında bu ürünlerin türlerin korunması şartına uyup uymadığı da belirleniyor. Kimyasal sentetik gübre ve bitki koruma ilaçları kullanılmaması da logoyu kullanabilmek için gereken şartlar arasında.

AB’nin hangi ülkesinden olursa olsun herhangi bir gıda ürününün bu logoyu taşıması ile tüm AB tüketicilerinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde tercih yapabilmesi sağlanıyor. Her ne kadar tüm AB gıda firmaları için bu logoyu kullanmak zorunluysa da bu durum Türkiye’nin de dâhil olduğu üçüncü ülkelerden gelen ürünler için zorunlu değil. Ancak, logo kullanılırsa ürünün şartları yerine getirip getirmediğine dair sıkı bir kontrol gerekiyor. Bunun yanında Türkiye, 30 Haziran 2010 tarihinde AB ile Gıda Güvenliği başlığını açtığı için bundan sonra Türkiye’den AB’ye gidecek ürünlerde bu şartlara uyulması ve ürünün kontrollerinin ilgili makamlara yaptırılması gerekiyor.