İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 HAZİRAN-4 TEMMUZ 2010

AB’NİN VERDİĞİ ANTİ-DAMPİNG KARARLARINA İLİŞKİN SON GELİŞMELER

AB Konseyi’nin onaylamış olduğu 452/2007 no’lu tüzüğe göre, ütü masası ihraç eden Ukrayna’ya karşı anti-damping vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, uygulanan anti-damping oranı yüzde 9,9 olarak tespit edilmişti. Ancak Ağustos 2008’de, Ukraynalı Eurogold Industries şirketi, kararların alındığı dönemden bu yana şartların değiştiğini öne sürerek, Avrupa Komisyonu’nun  dosyayı  yeniden gözden geçirmesi için talepte bulundu. Araştırmalar sonucunda,  dampingin söz konusu olduğu tespit edildi ancak daha önceden bir hesap hatasının ortaya çıkması ile, ütü masası ihraç eden Ukrayna’ya karşı uygulanan anti-damping oranı yüzde 7’ye indirildi.

Bu karara ilişkin daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146290.amend.en.L168-2010.pdf

Aynı tarihte, Avrupa Komisyonu’nun Ocak 2009’daki son araştırma girişimi sonucunda, AB Konseyi, Hindistan’dan ithal edilen polietilen tereftalat filmlere (PTF) uygulanan anti-damping oranlarını değiştirme kararı aldı.  Hindistan şirketlerine karşı uygulanan yeni oranlar yüzde 19,1 ve yüzde 5,4 arasında belirlendi.

Bu karara ilişkin daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:168:0001:0011:EN:PDF