İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 HAZİRAN-4 TEMMUZ 2010

AB’DE VERGİLENDİRME EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN RAPOR YAYINLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat AB’de vergilendirme genel eğilimine ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda 27 AB ülkesinin yanı sıra Avrupa Ekonomik Alanı üyesi olan Norveç ve İzlanda’nın da 2000–2008 dönemi vergi sistemleri inceleniyor.

Rapora göre 2008 yılında vergilerin GSYİH’ye oranı AB-27’de yüzde 39,3, Avro Alanı’nda ise yüzde 39,7.  Vergi yükü açısından üye ülkeler arasında önemli faklılıkların bulunduğu belirtilen raporda, 4 ülkede (İrlanda, Letonya, Romanya, Slovakya) vergi yükü yüzde 30’un altında kalırken, Danimarka ve İsveç’te bu oran yüzde 50 dolaylarında. 2000–2008 yılları arasında vergi oranının GSYİH’ye oranında en fazla düşüş Slovakya (2000’de yüzde 34,1 iken 2008’de yüzde 29,1’e indi), İsveç (yüzde 51,8’den yüzde 47,1’e), ve Finlandiya’da (yüzde 47,2’den yüzde 43,1’e) görüldü. En büyük artış ise Güney Kıbrıs (yüzde 30’dan yüzde 39,2’ye) ve Malta’da (yüzde 28,2’den yüzde 34,5’e) kaydedildi.

AB’de 2008’de, en büyük vergi geliri kaynağı olan ücretlilerden alınan gelir vergisi toplam vergi gelirlerinin yüzde 40’ını oluşturuyor. Bunu, toplam vergi gelirlerinin dörtte biri ile tüketim vergileri ve toplamın beşte biri ile de sermaye vergisi takip ediyor. Ücretlilerden alınan gelir vergisi oranlarının en yüksek olduğu ülke İtalya, en yüksek tüketim vergisi oranı uygulayan ülke Danimarka ve sermayeye uygulanan verginin en yüksek olduğu ülke ise İngiltere.

Raporda ekonomik toparlanmanın sağlanması için üye ülkelerde alınan vergi önlemleri ve bu vergilerin hazineye etkilerine de yer veriliyor. AB-27’de gelir vergisi oranı, büyük ölçüde İngiltere’deki yüzde 10 artış nedeniyle 2010’da yükseldi. 2010’da en yüksek gelir vergisi oranı İsveç (yüzde 56,4), Belçika (yüzde 53,7) ve Hollanda’da (yüzde 52), en düşük oran ise Bulgaristan (yüzde 10), Çek Cumhuriyeti ve Litvanya’da (her iki ülkede de yüzde 15) kaydedildi.