İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 HAZİRAN-4 TEMMUZ 2010

AVRUPA KOMİSYONU AB PATENTİ İLE İLGİLİ BİR ÖNERİ SUNDU

Avrupa Birliği üye devletleri tarafından 2000 yılından bu yana oluşturulması için çalışılan AB Patenti (Lizbon Antlaşması öncesinde “Topluluk Patenti” olarak anılıyordu) konusunda önemli bir adım daha atıldı. Avrupa Komisyonu tarafından 1 Temmuz 2010’da sunulan öneri, tercüme işlemlerinin tektipleştirilmesini ve masrafların asgari düzeye düşürülmesini hedefliyor. Komisyon tarafından yürütülen etki analizi doğrultusunda, 4 seçenek üzerinde durulmuş ve patentin üç resmi dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) birinde verilmesi ve diğer iki dile tercümeyi de içermesi uygulamasının en iyi seçenek olduğuna karar verilmişti.

AB’de mevcut patent sistemi ikili bir yapı üzerine inşa edilmiş durumda: ulusal patentler ve Avrupa patenti. Türkiye’nin de içinde olduğu 37 ülkeden müteşekkil Avrupa Patent Ofisi (European Patent Office - EPO) tarafından verilen “Avrupa Patenti”nin uygulanabilir olması için ulusal patent ofislerinde onaylanması gerekiyor. Bu da, patent işlemlerinin idari ve mali açıdan külfetli olması sonucunu doğuruyor. Örneğin, Belçika’da Université Libre de Bruxelles tarafından yapılan çalışma, Avrupa Patenti’nin 13 AB üyesinde onaylatılmasının ABD’de patent almaktan 10 kat daha pahalı olduğunu ortaya koyuyor. AB Patentinin uygulamaya girmesi sonrasında tüm üye devletlerde geçerlilik kazanacak bir patentin yaklaşık 6200 Avro tutarında olacağı ve masrafların sadece yüzde 10’unun tercüme giderlerine harcanacağı ifade ediliyor.

Hatırlanacağı üzere, AB üye devletleri Aralık 2009’da yapılan Zirve’de, AB Patenti ile ilgili olarak belirli hususlarda anlaşmaya varmış, tercüme konusunun ayrı bir öneride ele alınması gerektiğini ifade etmişlerdi. Söz konusu Zirve’de, bir patent mahkemesi kurulması ve AB Pateninin geleceği ele alınmıştı. Komisyon, tercüme işlemlerine ilişkin hazırladığı 6 maddelik Tüzük önerisiyle (COM (2010) 350 Final) AB Patenti için yasal arka planı tamamlamış oldu.

Komisyon aynı zamanda, tercüme işlemlerinin hızlandırılması amacıyla bir projeyi desteklemeye hazırlanıyor. PLuTO (Patent Language Tranlations Online) başlıklı proje kapsamında, önümüzdeki 5 yıl içerisinde patent dokümanlarının tüm AB resmi dillerinde kullanılabilir olmasının sağlanması hedefleniyor.