İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 TEMMUZ 2010

ARNAVUTLUK VE KOSOVA REFORMLARI SÜRDÜRMELERİ İÇİN TEŞVİK EDİLİYOR

Avrupa Parlamentosu (AP) 8 Temmuz Perşembe günü, Arnavutluk ve Kosova ile ilgili iki önergeyi kabul etti. 2009’un Nisan ayında AB üyeliği için başvuran Arnavutluk, Avrupa Komisyonu’nun görüşünü bekliyor. Ancak, AP üyelerinin Arnavutluk’un reform sürecine ilişkin bazı çekinceleri bulunuyor. AP üyeleri, reform sürecinde ilerleme olduğunu kabul etmekle birlikte güçlü bir demokrasi için daha büyük bir çaba gerektiğinin, yasal sistemin yeniden düzenlenmesinin gerekliliğinin ve “büyük bir problem” olmayı sürdüren yolsuzluk ile mücadele konularında hâlâ kat edilecek çok yol olduğunun altını çiziyor.

Söz konusu öergede Arnavutluk ulusal meclisi içinde hükümet ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığın yarattığı çıkmaza da vurgu yapılıyor.  2009’un Haziran ayında gerçekleştirilen seçim sonuçlarını çıkmaza sokan bu anlaşmazlığın çözümünün gerekliliğinin kaçınılmaz olduğu belirtiliyor. Önergede aynı zamanda, etkin bir şekilde işleyen bir parlamentonun varlığının güçlü bir demokratik sistemin bel kemiği olduğu ve bunun AB ile bütünleşme açısından da önemli bir siyasi kriter teşkil ettiği üzerinde duruluyor. 

Kosova konusuna gelince; AP’nin tutumu bütün üye devletlerin Kosova’nın bağımsızlığını tanıması yönünde. Ancak 5 üye devlet halen Kosova’nın bağımsızlığını tanımıyor. Üye devletlerin Kosova’nın statüsüne atfettiği değer farklılıklar gösterse dahi bu durum AB’nin Kosova’ya verdiği önemi azaltmıyor. AP üyelerine göre AB’ye komşu ülkelerin istikrar ve güvenliğinin teminat altına alınması sınır güvenliği açısından büyük önem teşkil ediyor. Bu bağlamda, Kosova’nın bölünmesi ihtimaline bir hayli karşı çıkılıyor.

Diğer yönden, AP, gerekli koşullar karşılandığı takdirde Kosova’nın vize serbestîsinden faydalanabileceği ihtimalinin de olduğunu belirtiyor. Bu noktada AP, Komisyon’dan, Kosova yönetimini bilgilendirmek adına gecikmeksizin vize serbestîsi konusunda alınacak tedbirlere dair bir yol haritasının hazırlanmasını bekliyor. Bunun dışında yolsuzlukla mücadele, organize suçlar, merkezi yönetim ve kamu reformu konularında ilerleme için de Kosova’ya çağrı yapılıyor. Aynı zamanda AP, Kosova’nın en temel ve yaygın problemlerinden birisi olan yolsuzluk ve organize suçlar hakkındaki yüksek endişelerini de sık sık dile getiriyor.