İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 TEMMUZ 2010

AB TARIM PROJELERİNE 30 MİLYON AVRO DESTEK AKTARACAK

1 Temmuz Perşembe günü, Avrupa Komisyonu tarımsal ürünlerin teşviki ve bilgi tedariki konularını kapsayan, içlerinde Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Hollanda ve İspanya’nın da bulunduğu 14 üye ülkenin 19 tarım programının onaylandığını açıkladı. Bir ile üç yıl arasında uygulamaya konması beklenen programların toplam bütçesi 60,6 milyon Avro, AB ise bu bütçenin yarısına tekabül eden 30 milyon Avro’yu karşılıyor.

Desteklenecek programlar arasında meyve, sebze, et ve süt ürünleri, bal, çiçek, keten, kaliteli ve organik ürünler bulunuyor. Avrupa Komisyonu’nun Kırsal ve Tarımsal Gelişmeden Sorumlu Üyesi Dacian Ciolo açıklamasında, Avrupa Birliği (AB) tarımsal ürünlerinin çeşitlilik ve kalite bakımından benzersiz olduğunu belirtti. Ancak oluşturulan artı değerin üreticilere yansıması için günümüz liberal küresel piyasalarında yapılması gerekenin AB tarafından kaydedilen tarımsal çalışmaların kalite ve standartlarının AB tüketicilerine anlatılması için daha fazla çaba sarf edilmesi olduğunun altını çizdi.

AB tarafından finanse edilecek programlar tarım sektöründeki halkla ilişkiler boyutunun artırılmasının yanı sıra yeni ürünlerin geliştirilmesi ve piyasada rekabet edebilir hale getirilmesine yönelik faaliyetleri de kapsıyor. Daha da özele indirgediğimizde ise bu programlar dâhilinde alınması planlanan önlemler; AB ürünlerinin kalite, sağlığa uygunluk, gıda güvenliği, beslenme, etiketleme, hayvan sağlığı ve refahı ile ürünlerin çevre duyarlılığı açılarından diğer ithal ürünlere nispeten avantajlarını vurgulamayı ön planda tutacak. Yukarıda da değinildiği gibi AB bu önlem paketlerinin masraflarının en fazla yüzde 50’lik bir kısmını finanse ediyor, bu masrafların geri kalanı ise üye devletler tarafından önerilen özel şirketler ve destek kuruluşları tarafından karşılanıyor.

Bu konuyla ilgilenen kuruluşlar tekliflerini her yıl 30 Kasım’da üye ülkelere iletebiliyor. Daha sonra üye devletler seçtikleri programları Avrupa Komisyonu’na yollamaktalar. Avrupa Komisyonu ise programların uygunluğunu denetleyip, programa destek verilmesi için karar veren kurum olarak görev yapıyor.