İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
5-11 TEMMUZ 2010

ULUSLARARASI ALANDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİLER DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLİYOR

Avrupa Komisyonu, 6 Temmuz tarihinde 2009 yılında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile ilgili olarak yapılan araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırma, toplamda 33 Avrupa ülkesinden 9.480 KOBİ ile yapılan anket sonuçlarına dayanarak uluslararası faaliyet gösteren KOBİ’lerin yerel olarak faaliyet gösteren KOBİ’lere oranla daha hızlı büyüdüğünü  ortaya koyuyor. Araştırmaya ilişkin raporda aynı zamanda, Amerikan ve Japon KOBİ’lerine kıyasla Avrupalı KOBİ’lerin uluslararası alanda daha aktif olduğuna da vurgu yapılıyor. İthalat, ihracat, doğrudan dış yatırım, uluslararası taşeronluk, uluslararası teknik işbirliği gibi konuları ele alan rapor aynı zamanda KOBİ’lere yönelik olarak bir dizi öneriyi de içeriyor.

Uluslararası nitelik kazanmış Avrupalı KOBİ’lerin yapılarının daha iyi anlaşılmasını amaçlayan raporda KOBİ’lerin büyüklükleri, sektörel ve coğrafi değişkenler gibi faktörlerin zamanlaması, uluslararasılaşma tarzları gibi yönleri ayrıntılı bir analize tabi tutuluyor. Rapor kapsamında madencilikten imalat sanayine kadar geniş bir yelpazede 26 farklı sektörel grup analiz ediliyor. Bu bağlamda, özellikle madencilik sektöründeki KOBİ’lerin yüzde 58, imalat sektöründekilerin ise yüzde 56’sının uluslararası kimlik taşıdığı belirtiliyor.

Rapora göre KOBİ’lerin ihracatlarının yüzde 76’sı iç pazar odaklı. Toplamda KOBİ’lerin yüzde 25’i geçtiğimiz üç yıl boyunca ihracat yaptıklarını belirtiyorlar. Bunun yanı sıra, yerel faaliyet gösteren KOBİ’lerin büyüme oranları yüzde 1 olarak saptanırken, uluslararası faaliyet gösteren firmaların ise yüzde 7 oranında büyüme kaydettiği vurgulanıyor. Dahası uluslararası KOBİ’ler ile yenilik arasında yakın bir ilişki olduğu ve uluslararası nitelik kazanmış KOBİ’lerin dörtte birinin sektörleri açısından yeni ürün ve hizmetleri piyasaya sürdükleri belirtiliyor. Uluslararasına açılmanın önündeki en önemli engelin işletme büyüklüğünden bağımsız olarak mal ve hizmet fiyatları ile dışa açılmanın genel maliyetlerine bağlı olduğu ifade ediliyor. Araştırmada temel olarak, uluslararasılaşmanın büyüme ve başarıya götüren bir yol olarak önemle ele alınması gerektiği, bunun da büyüme ve inovasyonu teşvik adına olası şirket birleşmeleri ile sağlanılabileceğine vurgu yapılıyor. Bu amaçla kamu teşvikinin pazarda başarısızlıkların tespit edildiği hedef alanlara yöneltilmesi ve kamu kaynaklarının boşa harcanmasından kaçınılması gerektiğinin altı çiziliyor. KOBİ’lerin geliştirilmesinde açık ve net hedefler belirlenmesinin yanı sıra sonuçların değerlendirilmesi amacıyla bir izleme mekanizmasının kurulmasının da gereğine işaret ediliyor.  

Ayrıntılı bilgi için rapora linkten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm