İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 TEMMUZ 2010

AB, YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFİNE AĞIR ADIMLARLA İLERLİYOR

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu Eurostat, 13 Temmuz 2010 tarihinde yayımladığı raporda 27 AB üyesinin toplam enerji tüketimindeki yenilenebilir enerji payının 2008 yılı itibariyle yüzde 10,3 olduğunu açıkladı. Toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı 2006 yılında yüzde 8,8 ve 2007 yılında  yüzde  9,7    olarak    saptanmıştı.

2008 yılı verilerine bakıldığında, İsveç’in yüzde 44,4 oranla, toplam enerji tüketimi içerisinde en yüksek yenilenebilir enerji kullanım payına sahip olduğu görülüyor. İsveç’i yüzde 30,5 ile Finlandiya, yüzde 29,9 ile Letonya, yüzde 28,5 ile Avusturya, yüzde 23,2 ile de Portekiz takip ediyor. Yenilenebilir enerji kullanımında yüzde 0,2 ile Malta, yüzde 2,1 ile Lüksemburg, yüzde 2,2 ile Birleşik Krallık en düşük paylara sahip. Genel olarak 2006 ile 2008 yılları arasındaki sürece bakıldığında, neredeyse bütün üye devletlerde, toplam enerji tüketimi içerisinde yenilenebilir enerji kullanım oranının arttığı gözlemleniyor. Bu alanda en fazla ilerleme kaydeden ülkeler Avusturya, Estonya, Romanya, Portekiz ve Slovakya olarak sıralanıyor.

2009/28/EC sayılı Yönerge çerçevesinde belirlenen 2020 yılında toplam enerji tüketiminin yüzde 20’sinin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından sağlanması hedefine ulaşabilmek için her üye devletin kendi yasal düzenlemelerini oluşturması gerekiyor. Hedefler belirlenirken ülkelerin yenilenebilir enerji potansiyelleri, ekonomik performansları ve mevcut durumları göz önünde bulunduruluyor. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynakları güneş enerjisi, foto-voltaik enerji, biyokütle, hidrolik enerji, rüzgâr ve jeotermal enerji kaynaklarından oluşuyor.