İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 TEMMUZ 2010

AVRUPA KOMİSYONU LİZBON ANTLAŞMASI İÇİN BİR REHBER YAYINLADI

Avrupa Birliği, Lizbon Antlaşması ile birlikte daha demokratik, etkin ve şeffaf bir birlik olma yolunda çeşitli adımlar atıyor. Bu adımlardan bir tanesi de Lizbon Antlaşması’nın tanıtımı amacıyla çıkartılan rehber. Rehberin temel amacını, öncelikle AB vatandaşlarına Lizbon Antlaşması’na niçin ihtiyaç duyulduğunun aktarılması oluşturuyor. Bu bağlamda, rehberde Lizbon Antlaşması’nın ana hükümleri 10 başlık altında tanıtıldıktan sonra Lizbon Antlaşması’na kadar olan sürece vurgu yapılıyor. Son olarak da Lizbon Antlaşması ile birlikte getirilen kurumsal değişikliklere değinilerek vatandaşların temel düzeyde bilgi sahibi olması sağlanıyor.

Daha ayrıntılı bilgi için rehberin İngilizce versiyonuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/publications/booklets/others/89/en.pdf