İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMINDA YENİ PROJE ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Avrupa Komisyonu, 50,5 milyar Avro’luk (Euratom Programı ile birlikte 53,3 milyar Avro) bir bütçeye sahip olan Yedinci Çerçeve Programı’na 6,4 milyar Avro değerinde bir araştırma fonu ile takviyede bulundu. Bu yatırım, bugüne kadar Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilik alanında yapılan en büyük ve en kapsamlı yatırım olarak değerlendiriliyor. Komisyon, bu girişimiyle Birliğin rekabet gücünün artırılması, bilimin sınırlarının yeniden belirlenmesi ve iklim değişikliği, enerji, gıda güvenliği, sağlık ve yaşlanan nüfus gibi alanlarda çözümler üretmeyi hedefliyor.

Söz konusu ek araştırma fonunun 600 milyon Avro’su sağlık projeleri için ayrıldı. Sağlık alanında yeni ilaçları pazara sunma sürecini hızlandıracak klinik testlere önem verilecek. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) için ise 1,2 milyar Avro’luk bir fon öngörüldü. Bu alanda, Yedinci Çerçeve Programı altında yapılan çağrılar, özellikle gelecek nesil ağ ve hizmetlerine yönelik altyapılar, robotik sistemler, elektronik parçalar ve dijital teknolojiler ile ilgili projeleri kapsayacak. BİT için ayrılan fonun 400 milyon Avro’luk bir kısmı ise BİT’in, düşük karbon ekonomisine geçiş ve yaşlanan toplum gibi konulara nasıl katkıda bulunabileceğine yönelik araştırmaları yürütmek için kullanılacak.

Yedinci Çerçeve Programı’nın Fikirler Programı’nda ise Avrupa Araştırma Konseyi’ne, seçtiği en yaratıcı bilim araştırmacılarını desteklemesi adına 1,3 milyar Avro ayrıldı. Buna ilaveten, Marie-Curie Burs ve Destek Programları için 7000 araştırmacının dolaşımını teşvik etmeye yönelik burslar da veriliyor. Buna ayrılan bütçe ise 772 milyon Avro. 

Araştırma ve Yenilikçiliğe yönelik yatırımda KOBİ’lere ayrı bir önem veriliyor. 2011 yılında, KOBİ’lere çevre, nanoteknoloji, sağlık ve bilgiye dayalı biyoekonomi gibi farklı alanlarda araştırma yürütmeleri için, yaklaşık 800 milyon Avro tahsis ediliyor.

Yedinci Çerçeve Programı üzerinden yapılan yeni çağrılar 20 Temmuz tarihinde itibaren açıklanmaya başladı. Bu çağrılara http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm ve www.fp7.org.tr  web sayfalarından ulaşılabilir.