İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

AVRUPA KOMİSYONU, DTÖ’NÜN AIRBUS DAVASINA İLİŞKİN KARARINI TEMYİZ ETTİ

Bilindiği üzere ABD 2004 yılında, Airbus şirketine sübvansiyon sağladıkları gerekçesiyle Avrupa hükümetleri ile ilgili Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ)  şikâyette bulunmuştu. Bunun üzerine, 30 Haziran 2010 tarihinde, DTÖ’nün, yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırladığı rapor açıklandı. Raporda, Airbus şirketine verilen kredilerin DTÖ kuralarına aykırı olmadığı açıklandı. Bununla birlikte şirkete düşük faiz oranlarında kredi imkânı verilmesi gibi bazı girişimler tespit edildi.

Avrupa Komisyonu ise 21 Temmuz tarihinde, DTÖ’nün Anlaşmazlıkların Halli Organı’na başvurdu. Avrupa Komisyonu, raporun aksine, A380 modelinin geliştirilmesi için Alman, İspanyol ve İngiliz hükümetlerinin sağladığı kredilerin yasa dışı sübvansiyon anlamına gelmediğini savundu. Ayrıca, DTÖ’nün, bazı kredilerin düşük faiz oranlarında verildiğine dair aldığı karara karşın, Komisyon, bu oranların ABD ve AB’nin 1992’de imzaladıkları Büyük Sivil Uçak Ticareti Anlaşması’na uygun olarak belirlendiğini vurguladı. Komisyon ayrıca ABD’nin,  Avrupa hükümetlerinin Airbus şirketine yaptıkları yardımlardan dolayı DTÖ’ye şikâyette bulunmadan önce 2004 yılında bu anlaşmadan geri çekildiğini de hatırlattı.  Avrupa Komisyonu ayrıca, Toulouse, Hamburg ve Bremen şehirlerinde yapılan altyapısal yardımların DTÖ tarafından bir nevi sübvansiyon olarak kabul edilmesine de itirazda bulundu.

Avrupa Komisyonu’nun sunduğu itiraza ilişkin kararın Ekim 2010 tarihine kadar alınması bekleniyor. Amerikan Boeing şirketine DTÖ nezdinde açılan davayla ilgili raporun açıklanmasının da Eylül ayının ortasını bulacağı açıklandı. Bu kararın sonucu da Airbus/ Boeing davalarındaki gelişmelerde büyük bir önem teşkil edecek.

Avrupa Birliği’nin DTÖ’ye sunduğu itiraz bildirisine http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/july/tradoc_146379.pdf internet adresinden ulaşılabilir.