İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

AVRUPA KOMİSYONU, YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN 2050 SENARYOSUNU GÖZDEN GEÇİRİYOR

Avrupa Komisyonu, Temmuz ayının başında 2010–2020 stratejisine ilişkin paydaşlarla yürüttüğü istişare sürecini tamamladı. Hazırlanan stratejinin 2011 yılı Mart ayında düzenlenecek AB Konsey toplantısında kabul edilmesi öngörülüyor. Komisyon’un istişare süreci devam ederken bir yandan da AB’nin 2050 yılı için uzun dönemli stratejisi tartışılıyor. Bu kapsamda STK’lar ve düşünce kuruluşları tarafından yayımlanan raporlar önümüzdeki yıllarda büyük bir yenilenebilir enerji dalgası yaşanacağını gösteriyor.

Avrupa Elektrik Sanayi Birliği (Eurelectic), Dünya Dostları’nın Avrupa ayağı (Friends of the Earth Europe), Avrupa İklim Vakfı (ECF), Avrupa Yenilenebilir Enerji Konseyi (EREC) ve Greenpeace yayımladıkları raporlarda 2050 yılında yenilenebilir enerji kullanım oranlarını tartıştı. Sözü edilen bütün raporlar yenilenebilir enerji kullanım paylarının artacağını gösterse de 2050 yılına değin yenilenebilir enerji kullanım oranı tahminleri rapordan rapora farklılık gösteriyor. Greenpeace “Enerji Devrimi” adını verdiği raporunda AB içerisinde 2050 yılında yüzde 97 oranında yenilenebilir enerji kullanılacağını öngörürken, bu rakam FoEE raporunda yüzde 90, ECF raporunda yüzde 80, EREC raporunda ise yüzde 100 olarak yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, Komisyon’un, 2050 yılı için yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımının mümkün olup olmadığına ilişkin gerekli fizibilite çalışmalarını gözden geçirdiğini belirtti. Yenilenebilir enerji için Avrupa çapında şebekeye satış tarifesini destekleyen Oettinger, nükleer enerji kullanmaksızın karbonsuz enerji sisteminin teknik ve finansal açıdan mümkün olduğunu iddia etti. Oettinger sözlerini, bunun siyasi açıdan mümkün olup olamayacağını bekleyip görmek gerekir diyerek sonlandırdı.