İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

AVRUPA KOMİSYONU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ GÜMRÜK MEVZUATI’NDA UYGULANMASI ÜZERİNE YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 22 Temmuz’da Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrük Mevzuatı’nda uygulanması üzerine bir rapor yayımladı. Rapora göre 2009 yılında AB sınırlarından giren sahte ya da korsan ürünlerde yaklaşık olarak yüzde 12’lik bir azalma oldu. Bununla birlikte bu azalmanın sebebi olarak ekonomik kriz ile birlikte ithalattaki yüzde  23’lük  düşüş  gösteriliyor.   Gümrük   yetkililerine göre sınırlarda sahte olduklarından şüphelenilen 118 milyon ürünü içeren 43 bin 500 olay yaşandı. Sınırda en çok el koyulan ürünler olarak sigara ve tütün mamulleri gösteriliyor. Bunun yanı sıra lüks ürünler, kozmetik ürünleri, oyuncaklar, ilaçlar da en çok sahtesi olan ürünler arasında.

Son iki yıl içerisinde internet üzerinden satışların artışıyla birlikte hem gümrük yetkililerinin iş yükünün arttığı hem de sahte ürünlerin sınırlardan girişinin kontrolünün zorlaştığı belirtiliyor. Fikri Mülkiyet Hakları ihlaline konu olan ürünlerin yüzde 64’ü Çin tarafından üretiliyor. Çin’in yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelerden de gelen sahte ürünler mevcut. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için AB ile Çin arasında 2009 yılında Gümrük Eylem Planı adı altında bir anlaşma imzalanmıştı. Avrupa Komisyonu’nun Vergilendirme, Gümrük Birliği, Denetleme ve Sahtekârlıkla Mücadele’den Sorumlu Üyesi Algirdas Šemeta tarafından yapılan açıklamada Avrupa Komisyonu’nun ve üye devletlerin Fikri Mülkiyet Haklarının en üst seviyede korunması adına Uluslararası Ticaret Ortakları ile çalışmaya devam edileceğinin altı çiziliyor. Bu kapsamda Eylül ayında Çin’e gidecek olan Šemeta, Ortak Aksiyon Planı’nın kapsamının genişletilmesi için uğraşacak.

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı yıllık rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/statistics_2009.pdf