İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

KÖMÜR SEKTÖRÜNE VERİLEN DEVLET YARDIMI MUAFİYETİ DÖRT YILA İNİYOR

Avrupa Komisyonu, 20 Temmuz 2010 tarihinde, kar etmeyen taşkömürü madenlerine yönelik devlet yardımlarına ilişkin Konsey tüzüğü önerisini kabul etti.  Taslak tüzük söz konusu madenlerin kesin kapatılma tarihinin 15 Ekim 2014 olmasını sağlamayı amaçlıyor. Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde 1407/2002 sayılı Konsey tüzüğü 31 Aralık 2010’da geçerliliğini yitirecek; bu durumda kar edemeyen madenler tam rekabet ortamına açılacak.

Komisyon’un Rekabetten Sorumlu Üyesi Joaquín Almunia yaptığı açıklamada, düşük büyümenin ve yüksek işsizliğin olduğu bu dönemde, zararda olan madenlerin aniden kapatılmasının neden olacağı bölgesel, ekonomik ve sosyal sonuçların etkisinin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Tüzük önerisi taşkömürü (antrasit) yataklarını düzenliyor; bununla birlikte, sübvanse edilmeyen linyit ve diğer kömür türlerini kapsamıyor. Ayrıca taşkömürü sektöründeki toplam yardım oranı 2003 yılında 6,4 milyar Avro iken 2008 yılında 2,9 milyar Avro’ya indi. Avrupa Birliği’nde taşkömürü üretiminin yarıdan fazlası Polonya’da yapılırken, geri kalan kısım büyük oranda Almanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve İspanya arasında bölüşülüyor. Buna rağmen elektrik santrallerinde kullanılan kömürün yarısı (yüzde 30 Rusya, yüzde 17,8 Kolombiya, yüzde 15,9 Güney Afrika ve yüzde 12,8 ABD’den) ithal ediliyor. AB’de kömür sektöründe 42.000 kişi, ilgili sektörlerde ise 55.000 kişi çalışıyor.