İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

AB DİNİ LİDERLERLE YAPICI DİYALOG GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Dini liderler ve Avrupa Birliği temsilcileri arasında her yıl yapılan görüşmelerin altıncısı 19 Temmuz 2010 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Jerzy Buzek yaklaşık 20 temsilciyi ağırladı. Hristiyan, Yahudi ve Müslüman temsilcilerin yanı sıra Hintli topluluklardan da katılımcılar bu toplantıda yerlerini aldı.

Toplantıda tartışmalar, Lizbon 2020 Stratejisi kapsamında yoksulluk ve sosyal dışlanma problemleri ile nasıl başa çıkılacağı ve kapsamlı ve sürdürülebilir bir gelişimin nasıl sağlanacağı üzerine odaklandı. Bu bağlamda AB’nin yoksullukla etkin bir şekilde mücadele etme isteğinin altı çizilirken, yardımlaşma ve desteği gelenekselleştirmiş olan kiliselerin ve diğer dini toplulukların sahip olduğu tecrübelerin sürecin tamamlayıcı bir parçasını teşkil ettiğine vurgu yapıldı. Toplantıda Komisyon yetkilileri tartışmaların açık ve dürüst bir ortamda gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken 14 üye ülke de (Fransa, İngiltere, Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, GKRY, Macaristan, Slovakya, Polonya ve Danimarka) Lizbon 2020 Stratejisi’ne ve bu stratejinin sosyal politika ve eğitim alanındaki hedeflerine duyduğu inancı belirtti. Bu ülkeler ayrıca sosyal bütünleşme ve birlik kavramlarının güçlendirilmesinin sonucu olarak işgücü piyasasına katılımda fırsat eşitliğinin sağlanmasının mevcut krizin aşılması için de çok önemli olduğunu vurguladılar.

Altıncı toplantı yeni bir yasal içerikle gerçekleştirildi. Lizbon Antlaşması’nın 17’nci maddesi ile yapılandırılan “kiliseler ve organizasyonlarla açık, şeffaf ve düzenli diyalog” kavramı bugün en iyi şekilde kurulmaya çalışılıyor. Kardinal ve Estergon (Macaristan) Başpiskoposu Péter Erdo daha küçük toplulukları da anlaşmadaki bu ilkenin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için diyalog kurmaya davet etti. AB Kurumları 15 Ekim’de dini olmayan toplulukların temsilcileriyle de bir görüşme gerçekleştirecek.