İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

2010’UN İLK ÇEYREĞİNDE AB’NİN CARİ AÇIĞININ 34,8 MİLYAR AVRO OLDUĞU AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 22 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan son verilere göre, 2009’un ilk çeyreğinde 50,6, son çeyreğinde ise 13,4 milyar Avro cari açık veren 27 AB üyesi ülkenin ekonomilerinin 2010’un ilk çeyreğindeki açığı 34,8 milyar Avro olarak gerçekleşti. Malların dış ticaret dengesine baktığımızda ise 2009’un ilk çeyreğinde 43,9 milyar Avro olarak gerçekleşen açık, 2010’da 31,8 milyar Avro olarak belirlendi. Böylece gelir hesabı 4,9 milyar Avro açıktan 2,4 milyar Avro fazlaya dönüşmüş oldu.

Hizmetler açığında ise 1,2 milyar Avro’luk bir artış gerçekleşti. Eurostat’ın ilk çeyreği kapsayan bu raporuna göre ABD ile cari işlemlerde 14,1 milyar Avro’luk fazla söz konusu. Bu alanda İsviçre, Hong Kong ve Brezilya ABD’yi takip ediyor. Açık verilen ülkelerin başında ise Çin (30,9 milyar Avro) geliyor. Çin’i Rusya ve Japonya takip ediyor. 

Raporla ilgili detaylı bilgiye http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22072010-BP/EN/2-22072010-BP-EN.PDF adresinden ulaşılabilir.