İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
19-25 TEMMUZ 2010

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Bu hafta, bu bölümde üç önemli uluslararası gelişmeden bahsetmek istiyoruz. İlk konu, bu haftanın gündemine de damgasını vuran Uluslararası Adalet Divanı’nın Kosova’nın bağımsızlığına ilişkin aldığı karar.

Devamını Oku

ULUSLARARASI ADALET DİVANI KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK İLANININ MEŞRU OLDUĞUNA KARAR VERDİ

BM Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 22 Temmuz 2010 tarihinde verdiği kararda Kosova’nın tek taraflı bağımsızlık ilanının uluslararası hukuka aykırı olmadığına hükmetti.

Devamını Oku

MAKEDONYA KAMUOYUNDA İSİM SORUNU AB BÜTÜNLEŞMESİ’NDEN DAHA ÖNEMLİ GÖRÜLÜYOR

Makedonya’daki son araştırmalar, kamuoyunun 19 yıldır süregelen isim sorununa ülkenin Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinden daha çok önem atfettiğini gösteriyor.

Devamını Oku

YEDİNCİ ÇERÇEVE PROGRAMINDA YENİ PROJE ÇAĞRILARI YAPILIYOR

Avrupa Komisyonu, 50,5 milyar Avro’luk (Euratom Programı ile birlikte 53,3 milyar Avro) bir bütçeye sahip olan Yedinci Çerçeve Programı’na 6,4 milyar Avro değerinde bir araştırma fonu ile takviyede bulundu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, DTÖ’NÜN AIRBUS DAVASINA İLİŞKİN KARARINI TEMYİZ ETTİ

Bilindiği üzere ABD 2004 yılında, Airbus şirketine sübvansiyon sağladıkları gerekçesiyle Avrupa hükümetleri ile ilgili Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) şikâyette bulunmuştu.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU, YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇİN 2050 SENARYOSUNU GÖZDEN GEÇİRİYOR

Avrupa Komisyonu, Temmuz ayının başında 2010–2020 stratejisine ilişkin paydaşlarla yürüttüğü istişare sürecini tamamladı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ GÜMRÜK MEVZUATI’NDA UYGULANMASI ÜZERİNE YILLIK RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 22 Temmuz’da Fikri Mülkiyet Haklarının Gümrük Mevzuatı’nda uygulanması üzerine bir rapor yayımladı.

Devamını Oku

AVRUPA KOMİSYONU YOL GÜVENLİĞİ PROGRAMI’NI KABUL ETTİ

Avrupa Komisyonu 20 Temmuz’da, yollarda gerçekleşen ölümleri önümüzdeki 10 yılda yarıya indirmeyi amaçlayan iddialı bir “Yol Güvenliği Programı” kabul etti.

Devamını Oku

KÖMÜR SEKTÖRÜNE VERİLEN DEVLET YARDIMI MUAFİYETİ DÖRT YILA İNİYOR

Avrupa Komisyonu, 20 Temmuz 2010 tarihinde, kar etmeyen taşkömürü madenlerine yönelik devlet yardımlarına ilişkin Konsey tüzüğü önerisini kabul etti.

Devamını Oku

AB DİNİ LİDERLERLE YAPICI DİYALOG GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Dini liderler ve Avrupa Birliği temsilcileri arasında her yıl yapılan görüşmelerin altıncısı 19 Temmuz 2010 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

Devamını Oku

2010’UN İLK ÇEYREĞİNDE AB’NİN CARİ AÇIĞININ 34,8 MİLYAR AVRO OLDUĞU AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 22 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan son verilere göre, 2009’un ilk çeyreğinde 50,6, son çeyreğinde ise 13,4 milyar Avro cari açık veren 27 AB üyesi ülkenin ekonomilerinin 2010’un ilk çeyreğindeki açığı 34,8 milyar Avro olarak gerçekleşti.

Devamını Oku