İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

2 EYLÜL’DE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ GÖRÜŞMELERİ ERTELENDİ

Kıbrıslı Türkleri yakından ilgilendiren ve 2 Eylül 2010 tarihinde Avrupa Parlamentosu Hukuk Komitesi’nde gerçekleştirilmesi öngörülen “Doğrudan Ticaret Tüzüğü” görüşmeleri ertelendi. Tüzüğün, yaz dönemi sonrasındaki ilk toplantılarda ele alınması bekleniyordu. Görüşmenin, konuyla ilgili raportör Kurt Lechner’in toplantıda bulunamaması sebebiyle ertelendiği belirtildi.

Avrupa Parlamentosu Hukuk Servisi tarafından Parlamento Hukuk İşleri Komisyonu’na sunulacak yasal görüşün içeriği merak uyandırıyor. Görüşmenin 20 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu ertelenme kararı KKTC tarafından büyük tepkiyle karşılandı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun görüşmenin ertelenmesi ile ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirirken AB’nin uygulamaları arasındaki çelişkiye de dikkati çekti. Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türklerinin sosyal ve ekonomik hayatlarının daha da iyileştirilmesini öngören politika ve uygulamaları hayata geçirmeye çalışırken Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün görüşülmesini ertelemesini birbiriyle çelişen iki uygulama olarak gördüğünü vurguladı. 

1 Aralık 2009 tarihinde Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi, KKTC limanlarından AB ülkelerine doğrudan ticareti öngören ilgili tüzüğün kabulü konusunda önemli bir yeniliğe yol açmıştı. Söz konusu antlaşmanın yürürlüğe girmesiyle AB Konseyi’nde bu konuda oybirliği aranmasına gerek kalmadı. Bu durum da tüzüğün Avrupa Parlamentosu’ndan geçtiği takdirde AB Konseyi’nde kabul edilmesi ihtimalini eskiye göre artırıyor. Bir başka deyişle bu durum, Yunanistan ve GKRY’nin veto haklarının ellerinden alındığı şeklinde yorumlanıyor.