İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

ABAD KARARLARININ ALMANYA İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞU ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN KARARLA BİR KEZ DAHA VURGULANDI

Alman Anayasa Mahkemesi verdiği "2 BvR 2661/06" dosya numaralı kararla, Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarının Almanya için bağlayıcı olduğunu vurguladı. Bir Türk işçisinin kendisine önerilen bir iş sözleşmesinin ABAD'ın “çalışma ve sosyal güvenlik alanında Türk işçilerle Alman (AB üyesi ülkeler) işçilere ayrımcılık uygulanamaz” şeklindeki kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2003'te açtığı dava Federal İş Mahkemesi'nde görüldü. İş Mahkemesi “ABAD Kararları Almanya için bağlayıcı” şeklindeki kararla davacı işçiye hak verdi. Ancak işveren karara itiraz ederek konuyu Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Davayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, ABAD kararlarının tüm AB üye ülkeleri, dolayısıyla Almanya için de bağlayıcı olduğuna karar verdiği gibi, “ABAD Kararlarını mahkemelerin denetleme yetkisi yoktur” dedi. Bu kesin ifadeyle ABAD kararlarının bağlayıcı niteliğini vurgulayan Anayasa Mahkemesi, 52 yaşındaki davacı işçi ile ilgili Federal İş Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı.

Alman Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı Almanya’da yaşayan Türkler için de büyük önem taşıyor. 1/80 Türkiye-AET (AB) Ortaklık Konseyi Kararları'na dayanarak şimdiye kadar bir çok konuda Türkler'in diğer üçüncü ülke vatandaşlarına nazaran özel haklara sahip olduğunu onaylayan ABAD'ın kararlarının Almanya'yı bağlamadığını önü süren Almanya, ABAD'ın Türklere ek hak getiren kararlarını uygulamamakta şimdiye kadar diretiyordu. Özellikle Türkler'in vize muafiyeti, oturma ve çalışma hakları konusunda alınan sayısız ABAD kararını otomatikman uygulamaya koymayan Almanya'nın Anayasa Mahkemesi'nin bu kararından sonra nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.