İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

AB’DE 75 WATT’LIK AMPULLER YASAKLANDI

1 Eylül 2010 itibariyle Avrupa Birliği’nde 75 watt’lık akkor ampullerin üretimi ve ithalatı yasaklandı. Hatırlanacağı üzere bir yıl önce yürürlüğe giren düzenleme uyarınca Avrupa Birliği’nde aşamalı olarak enerji tasarruflu ampullerin kullanımına geçilmesi kararlaştırılmış, bu çerçevede düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1 Eylül 2009 tarihinden itibaren 100 watt’lık akkor ampullerin kullanımı yasaklanmıştı.

Avrupa Komisyonu bu düzenleme ile 2012 yılında piyasadaki klasik ampullerin yerini LED ve halojen lambalar gibi enerji tasarrufu sağlayan ampullerin almasını hedefliyor. Düzenleme hane halklarının daha tasarruflu ampuller kullanarak Birliğin iklim değişikliği hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmalarını sağlayacak. Böylece 2020 yılında 11 milyon haneyi aydınlatacak kadar enerji tasarruf edilecek ve hanelerin yıllık elektrik faturaları ortalama 25 Avro düşecek.

Avrupa Birliği’nde enerji tasarruflu ampullere geçilmesiyle ilgili daha detaylı bilgiye http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_en.htm internet sayfasından ulaşmak mümkün.