İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

AB KONSEYİ, EUROSTAT’IN YETKİLERİNİ ARTIRIYOR

AB Maliye Bakanları’nın Haziran ayındaki toplantısının ardından AB Konseyi, üye ülkelerin istatistiksel verilerinin kontrolü ve denetimi amacıyla AB İstatistik kurumu Eurostat’ın yetkilerinin artırılmasına ilişkin yeni bir tüzüğü 26 Temmuz 2010 tarihinde kabul etti. Yeni düzenleme, aşırı bütçe açığı prosedürü kapsamında EC/479/2009 sayılı tüzükte yapılan değişikliği içeriyor. Söz konusu düzenleme, geçtiğimiz yıl Yunanistan’ın kamu finansmanına ilişkin verilerinde hata ve eksiklik olduğunun bildirilmesi ve Konsey tarafından Yunanistan’a veri toplama ve istatistiksel verileri işleme sistemini iyileştirmesi yönünde sürekli çağrıda bulunulmasından sonra getirildi. Bilindiği üzere, geçtiğimiz Ekim ayında Yunanistan sağlık, askeri ve sosyal güvenlik alanlarındaki milyarlarca Avro’luk kamu borcuna ilişkin verileri bildirmediğini kabul etti ve böylelikle ülkenin 2009 yılı bütçe açığı dört katına çıktı.

Yeni düzenleme ile Eurostat, verilerinin doğruluğundan şüphe duyulan ülkelere gönderdiği uzmanlarla söz konusu ülkelerin detaylı araştırma verileri, ödemeler dengesi ve bütçe gibi sayısal verilerine ulaşma imkanını elde edecek. Eurostat uzmanlarının yanısıra bu göreve atanan ulusal uzmanların da söz konusu ziyaretlerde hazır bulunmaları gerekecek. Bu ziyaretler, bir üye ülke istatistiki verilerinde sıklıkla veya önemli değişiklikler yaptığında ya da Avrupa Komisyonu’na istenilen verileri iletmeyi reddettiğinde gerçekleştirilecek.   

İstatistiki verilerini yanlış ve eksik açıklayan ilk üye ülke bu durumun 2004 yılında ortaya çıkması ile Yunanistan olmuştu. Bunun ardından Komisyon, üye ülkelerin ulusal verilerine ulaşabilmesi için Eurostat’ın yetkilerini artırmak için çalıştı. Ancak bu durum, üye ülkelerin ulusal verilerini Eurostat ile paylaşmadaki isteksizlikleri nedeniyle bugüne kadar gerçekleşemedi. Bugün de teklif, Komisyon’un önerdiği asıl tekliften daha yumuşatılmış bir biçimde kabul edildi.