İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

AB’NİN 2010’UN İKİNCİ ÇEYREĞİNDEKİ BÜYÜME RAKAMLARI AÇIKLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat tarafından 2 Eylül 2010 tarihinde açıklanan verilere göre, 2010’un ikinci çeyreğinde, Avrupa Birliği bir önceki çeyreğe kıyasla, yüzde 1 büyüme kaydetti. Büyüme özellikle ihracatta kaydedilen önemli artışla sağlandı. Bu dönemde, ihracatta yüzde 4,9 artış kaydedildi. İthalat ise, yüzde 4 arttı. Yatırımlar yüzde 1,7 iken tüketim harcamaları yüzde 0,5’lik bir artış gösterdi.

Bu veriler üye devletler bazında incelendiğinde, 2010’un ikinci çeyreğinde önemli büyüme kaydeden ülkeler şu şekildedir: Litvanya (yüzde 2,9), Almanya (yüzde 2,2), Estonya (yüzde 2,0), Slovakya ve İsveç (yüzde 1,2) ve İngiltere (yüzde 1,1). Bir diğer dikkat çeken husus ise Yunanistan’ın bu dönemde yüzde 1,5 küçülme kaydederek AB’de bu dönemde ekonomisi küçülen tek ülke olması olmuştur.

Bu verilere http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-13082010-BP/EN/2-13082010-BP-EN.PDF internet adresinden ulaşılabilir.