İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
30 AĞUSTOS-5 EYLÜL 2010

AVRUPA BANKA DENETİMCİLERİ KOMİTESİ STRES TESTİ YÖNLENDİRİCİ İLKELERİNİ YAYIMLADI

26 Ağustos 2010 tarihinde Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi (CEBS) bankaların krizlere karşı kendi dirençlerini ölçebilmelerine olanak sağlayacak stres testi yönlendirici ilkelerini yayımladı. Bankaların düzenleyici kurullarınca yıl sonuna kadar uygulanması beklenen ilkeler, stres testinin önemli birimlerinden olan sorumlu organ, altyapı, kullanılabilecek kaynaklar, yöntem ve değerlendirmenin saptanmasına olanak sağlıyor. Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi, bu ilkelerin yayımlanmasından sonra mali kuruluşlardan kendi stres test programlarını tanıtmalarını beklediğini belirtti. Ayrıca Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi, bir yıl içinde ulusal banka yöneticilerinin yönlendirici ilkeleri nasıl uyguladıklarına dair incelemelerin yapılacağını da açıkladı.

23 Temmuz’da Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi’nin 91 Avrupa bankasına uyguladığı stres testi sonuçlarının yayımlanması üzerine politikacılar ve analistler arasında sonuçların tatmin ediciliğine ilişkin bir görüş ayrılığı yaşanmıştı. 91 Avrupa bankasından sadece yedisinin başarısız olduğu test, Avrupa Merkez Bankası’nca “kapsamlı ve çok sıkı” olarak nitelendirildi. Böylelikle, testin sonuçlarının Avrupa Birliği ve Avro Alanı bankacılık sistemlerinin büyük mali ve ekonomik krizlere dayanıklılığını doğrular nitelikte olduğu vurgulandı. Testi geçemeyen yedi bankanın Avrupa Banka Denetimcileri Komitesi’ne mali destek planlarını göndermeleri beklenirken on yedi banka kurumunun da ödeme yeteneği (solvency) tabir edilen, özkaynak oranlarının yüzde 6’dan çok az yüksek olduğu belirtilerek testte riskli durumda oldukları bildirildi. Testte başarısız olan yedi bankanın isimleri şu şekildedir; Almanya’daki Hypo Real Estate Holding, İspanya’daki Diada, Espiga, Bianca Civica, UNNIM ile Cajasur bankaları ve Yunanistan’daki ATEBank.

Diğer yandan ekonomik analiz uzmanlarının test sonuçlarına yaklaşımının hayli şüpheci olduğu gözlemlenirken Unicredit baş ekonomisti Marco Annuziata, Avrupa bankalarına olan güvenin tekrar sağlanıp sağlanmadığı sorusuna cevabın birkaç hafta içerisinde bankalararası piyasadan geleceğini ifade etti.